ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 พฤษภาคม 2018, วันพุธ สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

นักบุญเปาโลเลือกที่จะยืนอยู่บนลำแข้งขนตนเอง ดูแลตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเป็นภาระของผู้ใด แม้ว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการดูแลการตอบแทนจากผู้อื่นด้วยความชอบธรรม “ท่านก็รู้แล้วว่าข้าพเจ้าทำงานด้วยมือทั้งสองนี้เพื่อสนองความต้องการของข้าพเจ้าและของผู้ที่อยู่ด้วย” 

acts_pauls_courage_(acts_20-28)__large-detail_750_300_60_s_c1

ท่านสอนบรรดาผู้อาวุโสที่จะต้องนำคริสตชนให้รู้จักดูแลตนเอง และมากไปกว่านั้นต้องดูแลผู้ที่อยู่ในความดูแลของตนด้วย “ท่านทั้งหลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ดูแล….เราต้องทำงานเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า ‘การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ’”

เมื่อมีความจำเป็นเราคิดที่จะดูแลและขวนขวายด้วยตัวเองไหม? เราผลักให้เป็นภาระของใครรึป่าว?

ในฐานะหัวหน้าครอบครัว หัวหน้าสังคมชุมชน ผู้นำทางศาสนาหรือทางโลก เราใช้บทบาทหน้าที่นี้ปกป้องดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในความดูแลของตน(ฝูงแกะ) หรือเรากำลังสูบเลือดสูบเนื้อพวกเขาด้วยการเรียกร้องการยอมรับ ผลประโยชน์ที่พวกเขาจะต้องให้ เราขายวิญญาณไปกับสิ่งใดหรือใครไปแล้วหรือยัง หรือยังคงซื่อสัตย์มั่นคงในการทำหน้าที่ของเราอยู่?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s