ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

17 พฤษภาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เราอยู่ในโลกที่มีความแตกต่างหลากหลาย มันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่แทบไม่ต้องพิสูจน์ แม้กระทั่งฝาแผดก็ยังมีความแตกต่างกันให้เห็น

ประเด็นคือเมื่อแตกต่างจำเป็นต้องแตกแยกหรือไม่ จำเป็นต้องขัดแย้งกันหรือไม่ หรือมีอะไรที่เราจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้บ้าง

ความรักเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน พ่อกับแม่ของเราที่แตกต่างกันมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะความรัก เพราะความรักทำให้คนเราเสียสละ ไม่ยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนฝ่ายเดียว แต่ยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีและตัวตนของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ความดีส่วนรวมเป็นจุดยืนที่เราสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แต่ละคนมีความคิดมีทัศนคติมีความปรารถนาแตกต่างกัน สิ่งดีสำหรับตนเองอาจไม่ดีสำหรับคนอื่น เช่น การฟังเพลงเสียงดังอาจจะสร้างความเพลิดเพลินแก่เรา แต่อาจทำลายสมาธิและความสงบที่เพื่อนของเราต้องการ เพื่อความดีส่วนรวมก็เรียกร้องการเสียสละ

ความยุติธรรม เป็นพื้นฐานของการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพื้นฐานของการสร้างสันติภาพและความดี ทำอย่างไรให้เกิดธรรมอันเป็นที่ยุติ ความดีที่ทุกคนสามารถหยุดเพื่อเรียกร้องขอสิ่งที่ตนขาดหรือถูกช่วงชิงเอาไป อะไรก็ตามที่ทำให้ทุกฝ่ายสงบลงได้แสดงว่าเกิดความยุติธรรม เมื่อใดหรือที่ใดเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น การต่อสู้ ความขัดแย้งและความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในห้องเรียน ในสังคมหรือบ้านเมือง หรือแม้กระทั่งในระดับมนุษยชาติ

hqdefault (1)

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ทำให้เราเห็นว่ามีความขัดแย้งกันเพราะเรื่องข้อความเชื่อทางศาสนา มีการไม่ยอมรับในความดีของกันและกัน ส่งผลให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่น เปาโลและแม้กระทั่งพระเยซูเจ้าเองก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้

พระเยซูเจ้าทรงภาวนาให้ประชาชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ที่กำลังแสวงหาความสงบสุข แสวงหาสันติ แสวงหาความยุติธรรม ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน บางทีเราอาจจะยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าและภาวนาเช่นเดียวกับพระองค์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s