ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 มิถุนายน 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ระลึกถึงนักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และปราชญ์ของพระศาสนจักร

ความเชื่องมงาย ไสยศาสตร์ เป็นสิ่งคู่กับสังคมไทยมานาน บ่อยครั้งในการรับรู้ของเราก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคนไทยก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง พระวาจาวันนี้เชิญชวนให้เราถามตนเองว่าอะไรเป็นสิ่งเที่ยงแท้ เป็นคุณค่าที่เราควรติดตาม

เอลียาห์สอนและชี้ให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าจำเป็นจะต้องเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างตรงไปตรงมา ไม่โอนเอนไปตามสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง แม้ในกรณีของความเชื่อในเรื่องพระเจ้าและการถวายบูชา “ท่านทั้งหลายจะเหยียบเรือสองแคมอยู่อีกนานเท่าใด ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ก็จงติดตามพระองค์เถิด แต่ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้า ก็จงตามพระบาอัลไป” ท่านพิสูจน์ให้เห็นว่า พระบาอัลเป็นพระเท็จเทียมและไม่มีคุณค่าที่จะไปกราบไหว้

eikon_1134_พระเยซูเจ้าเองยังย้ำว่าแม้ความดีที่ปฏิบัติซ้ำๆ โดยไม่ใส่ใจก็ไร้ความหมาย “จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์…” 

เรามีพระบาอัลที่กำลังกราบไหว้อยู่หรือเปล่า? สิ่งที่เราคิดพูดและกระทำในแต่ละวันมีผลหรือมีความหมายอย่างไร?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s