ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 กรกฎาคม 2018 วันพุธสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่านพระวาจาประจำวัน

ผีปีศาจมันสามารถเข้ามาสิงในมนุษย์ได้ และเมื่อมันสิงแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน ในพระวรสารบันทึกไว้ว่า ผู้ถูกปีศาจสิงสองคนออกจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านทางนั้นได้

001-gnpi-044-demoniacs

เมื่อถูกพระเยซูเจ้าขับไล่ออกจากชายสองคนนั้นมันขอไปสิงในหมูซึ่งสำหรับชาวยิวถือเป็นสัตว์สกปรก และหมูทั้งฝูงก็วิ่งไปโดดลงในทะเลตายหมด ทะเลถือเป็นแหล่งรวมแห่งภยันตรายและความชั่วร้ายทั้งหลาย เราจึงควรเตือนตัวเองเหมือนกันผีปีศาจมักอยู่ในสภาพของความสกปรกและที่รวมของความชั่วร้าย หากอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็เสียงกับการถูกผีสิงเช่นกัน ซึ่งอาจนำเราไปสู่ความตายได้ชีวิตของท่านเป็นที่ประทับของพระเจ้า หรือเป็นที่สิงสถิตของปีศาจชั่วร้ายทั้งหลาย?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s