ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

5 กรกฎาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

คนเราเป็นได้ทั้งผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้พบกับสิ่งที่ดี ปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ช่วยให้มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถก้าวเดินได้ในหนทางแห่งความดี  เหมือนคนอัมพาตคนนั้น “มีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ “ พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกัน คือเยียวยารักษาเขาให้อภัยเขาและช่วยให้เขามีชีวิตใหม่ “จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับบ้านเถิด”

maxresdefault

ในเวลาเดียวกันคนเราอาจจะผู้บ่อนทำลายความดี ขัดขวางความตั้งใจดีหรือกิจการดีของคนอื่น เพราะสนใจแต่ความต้องการของตนเองไม่เคยเห็นความดีของใคร ดังอามาซิยาห์ที่ขับไล่อาโมส  “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาที่นั่นเถิด…” หรือพวกสมณะที่กล่าวทำลายความเชื่อของประชาชนที่มีต่อพระเยซูเจ้า “คนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า”...

การกระทำและคำพูดของท่านเป็นการส่งเสริมหรือบ่อนทำลาย? ท่านคิดว่าควรกระทำเช่นไรเมื่อเราได้รับการสนับสนุนในกิจการดี? ท่านควรทำอย่างไรเมื่อน้ำใจดีของท่านถูกบ่อนทำลาย?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s