ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 กรกฎาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในพระวรสารประจำวันนี้มีผู้เข้ามาหาพระเยซูเจ้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ 2 คนที่มีความแตกต่างกันในบุคลิกและสถานภาพทางสังคม

คนแรกหัวหน้าศาลาธรรม เขาเป็นที่รู้จักมีหน้ามีตาในสังคมและมีหน้าที่บทบาททางศาสนามีความสำคัญต่อชุมชน เขาเข้ามาร้องขอพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผย

cd77b7bb5c6c60b271dcf1e367f44b7b

อีกคนหนึ่งเป็นหญิงที่ทุกข์ทรมานจากโรคเลือดเรื้อรัง ซึ่งในสภาพดังกล่าวถือเป็นคนไม่สะอาดตามกฎพิธีกรรม เธอสมควรที่จะถูกขับไล่ออกจากศาลาธรรมเสียด้วยซ้ำ เธอไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตาแก่ใคร จึงเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์ “ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค”

woman-issue-of-blood-164042_186x186

สิ่งที่ทั้งสองคนมีไม่ต่างกันกันคือ “ความเชื่อ” ในพระเยซูเจ้าและพลังอำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาทั้งบุตรสาวของหัวหน้าศาลาธรรมและหญิงโรคเลือดเรื้อรังคนนั้น

ต่อหน้าพระเยซูเจ้าแล้วไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในสังคม ไม่ว่าเราจะร้องขอพระองค์ด้วยวิธีการใด หากเรามีความเชื่อเข้มแข็งในพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคำวอนขอของเรา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s