ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 กรกฎาคม 2018 วันอังคารสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่านพระวาจาประจำวัน

ระหว่างประชาชนกับฟารีสีในพระวาจาประจำวันนี้มีมุมมองแตกต่างกันต่อกิจการเยียวยารักษาของพระเยซูเจ้า ประชาชนต่างประหลาดใจ กล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้ในอิสราเอล”  แต่ฟารีสีหรือผู้นำทางศาสนากลับกล่าวว่า  คนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองทั้งสองต่างเห็นกิจการเดียวกันของพระเยซูเจ้าแต่แปลความแตกต่างกันมาก ขณะที่กลุ่มหนึ่งเห็นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับเห็นการมีอยู่ของปีศาจ กลุ่มหนึ่งเห็นความจริงในตัวพระเยซูเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงเป็น แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมืดบอดด้วยอคติที่ตนสร้างขึ้นมา

บางครั้งบางคนก็มองเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงมองประชาชนที่ติดตามพระองค์ เขามองเห็นความดีในคนอื่น เขามองเห็นพระในตัวของผู้อื่น

Mt 9,32-38

วันนี้หากมีเวลาลองตรวจสอบมุมมองท่าทีของเราที่มีต่อคนอื่น เราเห็นพระหรือเห็นปีศาจในตัวเพื่อนพี่น้อง? ท่าทีไหนที่เราจะสามารถตอบสนองต่อพระดำรัสของพระองค์ต่อไปนี้ได้ ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s