ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 กรกฎาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ทีมปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในระดับสูงเท่าที่จะหาได้ เพื่อจะแน่ใจว่าภารกิจจะสำเร็จสมบูรณ์ ไม่ต่างกับการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถมารับงานหน้าที่ในตำแหน่งหรือบทบาทสำคัญๆ แต่พระเยซูเจ้าทรงใช้วิธีการคัดเลือกผู้ร่วมงานของพระองค์ในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าในแบบต่างกันออกไป และไม่ใช่มาตรฐานความรู้ความสามารถในแบบที่เราคิด

พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด

0582d8f0b048632074965c014abed4d2

งานประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า คืออาณาจักรแห่งความดี ที่ที่ผู้คนรักกันและกัน สังคมที่มีความยุติธรรม สงบและมีสันติสุข ไม่ได้เรียกร้องผู้มีความรู้ระดับดอกเตอร์เพื่อจะสอนคนให้เป็นคนดี ไม่ได้เรียกร้องผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดเพื่อจะสร้างความยุติธรรมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น…. งานเหล่านี้คนธรรมดาๆ อย่างเราๆ ท่านๆ สามารถมีส่วนร่วมและทำได้

วันนี้ให้เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคนเช่นเดียวกันให้ประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน 

คลิกชม คลิปภาพประกอบเพลง ปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง 

ขอบคุณ  sabithip puttitakul  & youtube

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s