ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 กรกฎาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเรา” การดำเนินชีวิตในสังคมตามคำสอนของพระเยซูเจ้า การพยายามที่จะทำความดีก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้คนเกลียดชังเรา

“พี่จะฟ้องน้อง น้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย…” แม้แต่คนในครอบครัว อาจจะไม่เข้าใจ หรือถึงกับต่อต้านเรา

“ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้น”  เป็นคำยืนยันของพระเยซูเจ้าให้เรามั่นคงในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์

To know and to know

หากท่านกำลังมีประสบการณ์ย่ำแย่หรือถูกเบียดเบียนเพราะกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สอดคล้องกับมโนธรรมอันบริสุทธิ์ของเรา ให้พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ดังก้องในจิตใจของเราเถิด จงมีความหวังและยืนหยัดต่อไป พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s