ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 กรกฎาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

การถือศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพียงหันหน้าเข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนแล้วเพียงพอ แต่ต้องเป็นการนำคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ไม่เพียงพอที่จะไปจุดธูปเทียนกราบพระ แต่การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักมีเมตตา ไม่อยุติธรรมต่อผู้อื่น อยู่กับผู้อื่นอย่างสันติ และรู้จักร่วมมือกันในความดีก็จำเป็นต้องควบคู่ไปด้วย

“…แม้ท่านจะอธิษฐานภาวนามากขึ้น เราก็จะไม่ฟัง มือของท่านเปื้อนเลือด จงล้าง จงชำระตนให้สะอาด จงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำความชั่ว จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพร้า จงปกป้องสิทธิของหญิงม่าย”

isaiah_pix

วันนี้ให้เรามีข้อตั้งใจดีสักหนึ่งอย่างตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s