ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ต้องบอกว่าหลายอย่างที่เราทำเป็นความดี มันดีเพราะดีในตัวมันเอง เราตั้งใจเรียน เราเลี้ยงดูครอบครัว เราสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ เราออกกำลังกายรักษาสุขภาพ เราทำบูญทำทาน ฯลฯ แต่เราทำด้วยใจยินดีไหม? เราทำด้วยความตั้งใจดี ด้วยน้ำใจอิสระไม่ได้ถูกบีบบังคับหรือเปล่า? หรือเราทำเพราะจำใจ เพราะมีแรงผลักดันจากภายนอกบีบคั้น เช่น กลัวเขานินทา กลัวเสียหน้า กลัวแปลกแยกจากคนอื่น เป็นต้น

hand-1549224_1920

นักบุญเปาโลสอนเราว่า “แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี…”  และที่สุดพระเจ้า “…จะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย”

ให้เราตระหนักเสมอในทุกกิจกรรมเป็นการมอบความรักต่อผู้อื่นเสมอ เราจะทำด้วยความยินดีเต็มใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s