ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 กันยายน 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

  • “…และเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเรา” (ยน 12:32)
  • ในไม้กางเขตของพระเยซูเจ้าคืออิสรภาพและการบังเกิดสู่ชีวิตใหม่ พระบิดาทรงมอบพระบุตรของพระองค์ด้วยพระทัยเมตตาเพื่อเราจะได้มีชีวิตอย่างแท้จริง
  • ให้เราตระหนักเสมอว่าเหนืออื่นใดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ความชั่วและบาปของทุกคนและรวมทั้งของฉันด้วยคือความรักนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา

cross

บนกางเขนเห็นประจักษ์รักของพระ
ยอมสละพระบุตรสุดหวงแหน
พระรักเรามั่นคงไม่คลอนแคลน
พากลับแดนสรวงสวรรค์นิรันดร

บนกางเขนพระบุตรสุดทรมาน
ปลงสังขารผ่านความตายเพื่อไถ่ถอน
ประดุจแกะพลีถวายใจจามร
ถวายพรด้วยชีวิตอุทิศพลี

คือความรักของมนุษย์สุดรังสรรค์
รับโทษทัณฑ์ความตายไร้ศักดิ์ศรี
กางเขนชัยไขแสดงแสงสุรีย์
เป็นความดีถวายมอบชอบพระทัย

0 มังคุด 0

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s