ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 ตุลาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

  • กิจการดี กิจการกุศลที่เราทำเป็นการมีส่วนร่วมในความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความดีให้เกิดขึ้น หมายความว่าเป็นการทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ คือพระเจ้าเข้ามาครอบครองดวงใจของมนุษย์ทุกคน เป็นการทำให้มนุษย์คิดดีทำดีเห็นความดี และเป็นเช่นนี้แหล่ะที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเราว่า ““ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด…” ในแง่หนึ่งสะท้อนว่าสังคมต้องการผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความดี ในการปลูกฝังความดีงามแก่กันและกัน พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มีส่วนในงานเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์
  • ในอีกแง่หนึ่งนั้นเราต้องชัดเจนในบทบาทของเราคือเป็นคนงานของพระหรือผู้มีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวของพระเจ้า ความดี หรือคุณค่ายิ่งใหญ่แห่งพระอาณาจักรเป็นของพระเจ้า คือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ความดีไม่ใช่ของเรา เราเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในความดีเมื่อเราลงมือปฏิบัติความดี ดังนั้นจึงไม่ควรคับแคบในจิตใจ สงวนอยู่ในตัวเราหรือกลุ่มของเราโดยเฉพาะ เสมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของความดีนั้นเสียเอง คนอื่นทำเรื่องเดียวกันก็ไม่ดีไปเสียหมด ต้องฉันทำเท่านั้นจึงถือว่าดี เราควรจะมีท่าทีที่เปิดกว้างอยู่เสมอ รู้จักชื่นชมกันและกันสนับสนุนกันในการทำความดี เพราะทุ่งนากว้างใหญ่ของพระเจ้ายังรอให้เก็บเกี่ยวอีกมากมาย แม้กระทั่งพระเยซูเจ้าเองยังแต่งตั้งศิษย์เพิ่มอีก 72 คนเพื่อไปประกาศข่าวดี

iur-1

  • วันนี้เราไตร่ตรองว่าฉันจะมีส่วนในความดี ในการประกาศข่าวดีของพระได้อย่างไรบ้าง? สิ่งที่เราคิดพูดทำมี  ส่่วนในการเสริมสร้างความดีสร้างบรรยากาศแห่งความดีหรือไม่ อย่างไร
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s