ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

8 ตุลาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

  • การแอบอ้างหาประโยชน์จากศาสนา จากหลักคำสอนที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ในสังคมไทยเราเห็นอยู่มากมาย พวกเขามักใช้หลักธรรม คำสอน หรือคัมภีร์มาใช้อ้างแต่แฝงเจตนาที่อยู่เบื้องหลัง เลือกเอาบางส่วนบางตอนมาสนับสนุนเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องตรงใจของผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นการบิดเบือน การหลอกลวง ผลก็คือหลายๆครั้งหลายคนก็หลงไปจากหนทางของความดี ความถูกต้อง ติดอยู่ในความงมงาย
  • นักบุญเปาโลสอนว่า “ถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด” เราไม่ควรพูดหรือสอนใครเพื่อเอาใจมนุษย์เพื่อแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนมนุษย์จนบางครั้งบิดเบือนความจริง แต่ควรทำทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัย “…หากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์ ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า”

Fake-News

  • วันนี้พระเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ซื่อสัตย์ต่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้า คำพูดหรือการกระทำความดีของเราต้องออกมาจากความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่แสวงหาคำชื่นชม การเป็นที่ยอมรับหรือเอาใจใครต่อใคร
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s