ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 ตุลาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

สิ่งที่มักนำควาขุ่นข้องใจไร้ความสุขในชีวิตเราก็คือการที่เราไม่มองดูสิ่งที่เราทำ และเริ่มอิจฉามองดูสนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นว่ามันเขียวกว่าของเรา เรามัวแต่หันไปมองคนอื่นและคิดมโนไปถึงชีวิตการงานและครอบครัวของเขาช่างมีความสุขเช่นไร เราปล่อยให้ความขุ่นข้องใจกัดกินชีวิตและเข้ามาครอบงำชี้นำชีวิตของเรา ดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมันไม่สำคัญ น่าเบื่อ ทำไปก็ไร้ค่า ไม่เป็นที่จดจำไม่มีใครจะชื่นชม ฯลฯ เราไม่พอใจและไม่มีความสุขในสิ่งที่เราทำ

ในพระวรสารวันนี้มาร์ธาบนว่าน้องสาวของเธออาจจะเป็นเพราะเธอไม่เป็นที่สนใจไร้คนรับรู้ในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ เธอไม่มีสมาธิในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่

พระเยซูเจ้าไม่ได้กล่าวว่าการนั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์และฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นสำคัญกว่าการทำอาหารและทำความสะอาด

jesus-mary-martha-396319-print-do-not-copy-notice

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น เราควรจะให้ความใส่ใจและรับรู้ถึงพระพรต่างๆในการงานนั้นที่เราได้รับจากพระเจ้าและรู้จักขอบคุณพระองค์

นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเรา เพราะว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำความพึงพอใจและความสุขมาสู่ชีวิตของเรา

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s