ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 ตุลาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เหมือนกับพ่อแม่ที่รู้ว่าสมควรจะให้อะไรแก่ลูกของตน พระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์สำหรับชีวิตของเรา และอาจจะไม่ตอบสนองต่อคำวอนขอของเราทุกประการ เพราะบางครั้งเราขอในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ

พระเยซูเจ้ายกตัวอย่างเพื่อนที่ให้สิ่งที่เพื่อนร้องขอเพราะถูกรบเร้า ในคำภาวนาของเราเช่นกันพระองค์สอนให้เราเพียรทนในคำวอนขอและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานให้ไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรา

mafa024-large1

“จงขอเถิดและท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูให้ท่าน…”

เราวอนขอพระเยซูเจ้าช่วยนำเราให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s