ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

23 ตุลาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

คนรับใช้ที่นายจะให้รางวัลเขาต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดต้องพร้อมที่จะรับใช้เจ้านายของตน เขาต้องรู้จักคาดสะเอวรวมเสื้อผ้า(เสื้อคลุมยาว)เพื่อความคล่องตัวในการทำหน้าที่อย่างดี “ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอว และจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับ…” 

ความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการทำหน้าที่ของตนเป็นสิ่งที่สังคมทุกระดับชั้นต้องการ เพื่อจะพร้อมทำหน้าที่ของเราบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักจำกัดตัวเองไม่ให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมัธยัสถ์หรือกังวลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อจะพร้อมมากที่สุดที่จะรับใช้คนอื่น

download (1)
การรวบเสื้อยาวเพื่อความคล่องตัวในการทำงานหนักหรือการต่อสู้

ท่านกำลังรับใช้ใคร? ท่านซื่อตรงต่อการรับใช้นั้นด้วยความรักมากน้อยขนาดไหน? ท่านพร้อมไหมที่จะรับใช้ผู้อื่น? มีอะไรบ้างที่เราจะต้องจำกัดตัวเองเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นได้อย่างดี?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s