ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

6 ธันวาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“บ้าน” ในเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าคือชีวิตของเรา และไม่มีใครสร้างชีวิตแทนเราได้ เป็นเราแต่ละคนที่จะต้องเลือกว่าจะใช้อะไรเป็นรากฐาน “สร้างไว้บนทรายหรือไว้บนหิน” 

ถ้า “บ้าน”นั้นแทนชีวิตของเราแต่ละคน พระคัมภีร์ทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าหินหรือรากฐานที่มั่นคงนั้นคืออะไร “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า”

faceb7c3ac4a5e77f30014a0be871bae

พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้าสร้างชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปรผันไปตามโลกที่ไม่หยุดนิ่ง อย่าให้พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วมถาโถมทำลายชีวิตของข้าพเจ้าจนสิ้นสลาย โปรดเป็นศิลาและป้อมปราการแก่ข้าพเจ้าตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s