ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 ธันวาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

มัทธิวเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอดสองคนเพื่อชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พวกเขาเชื่อและเรียกขานพระนามของพระเยซูเจ้าว่า “โอรสของกษัตริย์ดาวิด โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย” พวกเขาไม่เพียงคืนสายตาทางกายภาพเท่านั้น แต่สายตาฝ่ายจิตของพวกเขาก็ได้แลเห็นด้วยว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง และนั่นเป็นสาเหตุที่นำความยินดีมาสู่ชีวิตของพวกเขาจนไม่สามารถจะเก็บไว้กับตัวอีกต่อไป พวกเขาประกาศไปทั่วแคว้นนั้น

matthew 9-27-31

พระวาจาวันนี้ทำให้เราตระหนักถึงความมืดบอดฝ่ายจิตที่ทำให้เรามองไม่เห็น และความยากลำบากที่จะเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  ให้เราวอนขอพระองค์เช่นเดียวกับชายตาบอดทั้งสอง “โอรสของกษัตริย์ดาวิด โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย”  

การเตรียมฉลองพระคริสตสมภพอย่างเหมาะสม เราต้องเรียนรู้ที่จะมองอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของชีวิตของพระเยซูเจ้าที่อยู่ต่อหน้าเรา และเริ่มจากตรงนี้ที่การบังเกิดของพระองค์เป็น “พระกุมารในรางหญ้า”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s