ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 มกราคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

นักบุญยอห์นอัครสาวกสอนเราวันนี้ว่าไม่ใช่ “จิต”  หรือ “การดลใจ” ทุกชนิดมาจากพระเจ้า มีการดลใจหรืออิทธิพลที่ชักนำชีวิตของเราหลายอย่างที่อาจจะไม่นำเราไปสู่ความดี ตรงกันข้ามอาจจะนำเราไปสู่ความผิดหลง เพราะในโลกนี้มีคนที่เรียกว่า “ประกาศกเทียม” และเราจำเป็นต้องแยกแยะการดลใจนั้นก่อนว่าเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าหรือไม่

images (1)

เกณฑ์ในการพิจารณาก็คือการดลใจนั้นนำเราให้ยอมรับคำสอนของพระเยซูเจ้าหรือไม่? เพราะประกาศกเทียมเป็นคนของโลกและมักพูดตามวิถีของโลก แต่ที่น่าสังเกตก็คือเขามักพูดในสิ่งที่เราอยากจะฟัง มาพร้อมกับความปรารถนาดี แต่หากพิจารณาดีดีเมื่อได้ปฏิบัติตามมักจะนำเราถอยห่างจากคำสอนของพระเยซูเจ้า และเครื่องชี้วัดง่ายๆ ก็คือ เมื่อเราได้ทำตามหรือแม้แต่คิดจะปฏิบัติมันทำให้ใจเรา”สงบ” ไหม หรือทำให้ใจเรากลับพลุ่งพล่านไม่ไม่มีสันติสุขในจิตใจ

 

Advertisements

One thought on “ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s