ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 มีนาคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลมหาพรต

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

คนชั่วกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าจะทรงให้อภัย เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิตมากกว่าได้รับความตาย นับเป็นข่าวดีที่ประกาศกเอเสเคียลย้ำกับเรา

“ถ้าคนชั่วร้ายกลับใจไม่ทำบาปทุกอย่างที่เขาเคยทำ แล้วกลับมารักษาข้อกำหนดทุกข้อของเรา ปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย การล่วงละเมิดใดๆ ที่เขาเคยทำจะไม่ถูกจดจำไว้เพื่อเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมที่เขาได้ทำ”

 

sign-danger-sin-e1439460620364

 

เพราะเราไม่ทราบว่าวาระสุดท้ายของเราแต่ละคนจะมาถึงเมื่อไร เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อถึงคราที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาตัดสินเราจะได้รับความรอดไม่ได้รับความตายนิรันดร์ ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นประกันสำหรับความรอดของเราจึงไม่ใช่คุณงามความดีในอดีต แต่เป็นการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรา ทุกวันจึงควรถามตัวเองเสมอว่า “วันนี้เรายังคงดำเนินชีวิตอย่างดีตามพระประสงค์ของพระหรือไม่?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s