ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 เมษายน 2019 วันอาทิตย์แห่ใบลาน

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

หากเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเห็นทีเราควรต้องเลิกการดำเนินชีวิตแบบ “เจ้าบุญนายคุณ”

เราคิดเสมอว่าเมื่อฉันดำเนินชีวิตอย่างดี พระเจ้าต้องเมตตาและตอบแทนความดีแก่ฉันเป็นความสุขความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงที่ฉันต้องการ หรืออย่างน้อยต้องก็ไม่ควรต้องยากลำบากอย่างที่เป็นอยู่นี้

ฉันปฏิบัติกิจเมตตาอะไรต่อใคร ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ลูกน้อง คนยากจนขัดสนและต้องการที่พี่ง ฉันก็คาดหวังว่าพวกเขาจะสำนึกในบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ฉันเผื่อแผ่ ฉันควรได้รับความเคารพให้เกียรติเพราะเขาได้รับความอนุเคราะห์จากฉัน

การเป็นผู้รับใช้ของฉันก็ต้องได้รับคำชื่นชมสรรเสริญ ฉันต้องการให้สิ่งที่ฉันคิดบังเกิดขึ้นจนลืมไปว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนที่ฉันรับใช้ต้องการจริงๆ

ฉันเรียกร้องให้ใครๆ เข้าใจฉัน ยอมรับฉัน แต่ฉันไม่เคยคิดจะเข้าใจใคร ยอมรับใครอย่างแท้จริง เพราะฉันคิดถึงแต่ตัวของฉันเอง

ฉันไม่เคยยอมรับความยากลำบากเพราะหากจะให้ฉันทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ฉันคิดว่าฉันสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนทุกอย่าง สิ่งที่ฉันคิดจำเป็นและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ และหากไม่เป็นที่ยอมรับไม่สำเร็จฉันก็พร้อมจะ “สละเรือไขก๊อก” เพราะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องจบชีวิตไปกับภารกิจนั้น… ฉันคาดหวังสิ่งที่จะทำให้ส่งชีวิตของฉันสู่ความรุ่งโรจน์

แต่พระเยซูเจ้าที่เรากำลังติดตาม “เข้ากรุงเยรูซาเล็ม” นครศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริง

พระองค์เป็นผู้รับใช้ที่ “มีลิ้น ของผู้ที่พระเจ้าทรงสอน” พูดจาให้กำลังใจคน มีคำพระ มีคำพูดประสานมิตร สร้างชีวิตหนุนกำลังใจ

พระองค์เป็นผู้รับใช้ที่มีหู “ฟังเหมือนศิษย์ที่พระเจ้าทรงสอน” ฟังความยากลำบากเดือดร้อนของผู้คน…

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยอมสลายตนเอง ” ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา… จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน…” พระองค์ไม่เบือนหนีความทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียน. “…ข้าพเจ้าไม่ต่อต้าน ไม่หันหลังหนีไป ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรด… ” จุดประสงค์เดียวคือเพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จไป เป็นความสุภาพที่ยอมรับทุกสิ่งโดยไม่สงวนเกียรติยศศักดิ์ศรีไว้สำหรับตนเองเลย…

เรายังจะคงเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ไปหรือไม่…

.

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s