ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 เมษายน 2019 วันอังคาร สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

“… ท่านคนหนึ่งจะทรยศเรา…เป็นผู้ที่เราจะจุ่มขนมปังส่งให้…”

บางครั้งเราอาจจะเป็นศิษย์คนนั้นที่ทรยศต่อพระเยซูเจ้า ทั้งที่เราได้ร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในพิธีบูชาขอบพระคุุณบ่อยๆ

บางครั้งเราอาจจะหาประโยชน์จากความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระเยซูเจ้า หาประโยชน์จากพลังอำนาจของพระองค์ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ยูดาสคิดต่อพระองค์

บางครั้งเราอาจจะเป็นไม่ซื่อสัตย์ต่อการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการทรยศต่อพระองค์ เราสัญญามากมายว่าจะรักพระองค์แต่เมื่อคราวคับขันเราก็ถอยหนี

แต่พระองค์ทรงรักเราและพร้อมจะอภัยเสมอ…เราพร้อมจะหันกลับมาหาพระองค์หรือไม่???

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s