ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 พฤษภาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 4 เทศกาลปัสกา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังพระองค์คือพระบิดาเจ้า สิ่งที่พระองค์พูดและปฏิบัติเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา ” …ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา…”

Image result for john 12 44-50

บางทีเราอาจจะวิเคราะห์หรือระบุได้ว่าผู้คนที่เราพบเห็น เป็นบุคคลที่มีพระอยู่เบื้องหลังในชีวิตในความดีที่เขาปฏิบัติ แต่บางคนเราก็รู้ชัดว่าการกระทำของเขาแฝงเจือด้วยเล่ห์กลของผีปีศาจ แล้วเบื้องหลังชีวิตของเราหล่ะ…เป็นพระหรือผีที่อยู่เบื้องหลัง?

.

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s