ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 พฤษภาคม 2019 วันพฤหัส สัปดาห์ 4 เทศกาลปัสกา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

เมื่อเปาโลถูกเชิญให้พูดอะไรบางอย่างกับทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรม เขาใช้โอกาสนั้นในการเล่าถึงพระเยซูเจ้า เพราะหลังจากเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางไปเมืองดามัสกัสเขารู้จักพระเยซูเจ้าอย่างแน่ชัดว่าพระองค์เป็นใคร

Image result for Acts 13:13-25

อาจมีบางโอกาสที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเล่าถึงความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ท่านจะเล่าถึงพระองค์ว่าอย่างไร? พระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตฉัน?

.

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s