ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 สิงหาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 18 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

บางทีเราก็อาจจะเป็นเหมือนชาวอิสราเอลที่ดูถูกพระพรและความช่วยเหลือของพระเจ้า ทั้งที่พวกเขามีประสบการณ์มากมายที่จะคิดได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขามาตลอด ตั้งแต่การรอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การนำทางและการดูแลเอาใจใส่ในถิ่นทุรกันดาร เวลานี้พวกเขากลับไม่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาจะประทานแก่เขา  “พวกเราไม่อาจเข้าโจมตีชนเหล่านี้ได้ เพราะเขาแข็งแรงกว่าพวกเรามาก” …

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Numbers 13:1-2

วันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เราได้ทบทวนว่าพระเจ้าได้ช่วยให้เราผ่านความทุกข์ยากอะไรมาบ้างตลอดเวลาในชีวิตของเรา…

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s