ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 สิงหาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 19 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

เรามักแชร์และมักขยายความความผิดพลาดบกพร่องของคนอื่นในรูปแบบต่างๆ ยิ่งโดยเฉพาะในยุคโซเชียลทุกวันนี้ ถ้ามองให้ลึกคือจิตใจของเราไม่ปรารถนาดีต่อเขา อยากให้เขาได้รับผลจากความผิดพลาดของเขา ยิ่งมากยิ่งดี สะท้อนจิตใจอันชั่วร้ายเลวทรามของเราเอง…

วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้เป็นบุคคลที่มีใจเมตตา รักเพื่อนพี่น้องของตน แม้ขณะเขาทำผิดเราก็สามารถปฏิบัติต่อกันด้วยความรักได้ “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง …”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 18:15-20

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s