ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

30 กันยายน 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 26 เทศกาลธรรมดา ลก 9:46-50

การทำงานทำความดีในแบบคริสตชนไม่ควรกะเกณฑ์ แบ่งเขาแบ่งเรา เล่นพรรคเล่นพวกอิจฉาตาร้อนเห็นคนอื่นดีกว่าตนไม่ได้ ไม่ควรแบ่งชั้นวรรณะ กอดงานจนความดีไม่เป็นความดี แต่เป็นเพียงข้ออ้างอภิสิทธิ์สำหรับตนและพวกพ้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ luke 9:46-50

“อย่าห้ามเขาเลย ผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่าน ผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s