ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11)

เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป และเราก็รู้บางอย่างเราก็มีอำนาจในการจัดการสั่งการเช่นเดียวกัน …ไม่แน่ใจว่าเรา “ไฟเขียว” ไหม? … พระเยซูเจ้าผู้ที่เรากำลังรอรับเสด็จพระองค์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะให้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้น ให้เราร้องขอด้วยความเชื่อเหมือนกับนายร้อยคนนั้น…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 8:5-11

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค…”

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s