ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

21 กรกฎาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

แม้ว่าการทำความดีของเราบางครั้งไม่เป็นที่ยอมรับ การตักเตือนเพื่อนพี่น้องจะทำให้เราเป็นที่เกลียดชังถูกตั้งแง่รังเกียจหรือเบียดเบียน การช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ เรายังคงต้องทำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว ไม่ตอบโต้ผู้ที่เบียดเบียน ผู้ใส่ร้ายป้ายสีหรือข่มขู่คุกคามเรา

a-study-of-micah-2-of-2-1-638

ประกาศกมีคาห์เป็นเสียงมโนธรรมของสังคมที่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไร้มนุษยธรรม เอารัดเอาเปรียบกันอย่างไร้ความเมตตา แม้ว่าท่านเองจะได้รับความเดือดร้อนจากการทำหน้าที่ของท่าน พระเยซูเจ้าเองก็ถูกพวกฟารีสีวางแผนกำจัดเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ออกมาประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นความหวังของบรรดาประชาชน…

matt 4 Jesus Disciples

วันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้สังคมเลวร้ายเสื่อมถอยไปกว่านี้ สังคมที่เต็มไปด้วยคนที่จิตชั่วครอบงำ บางทีคำตักเตือนของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ จดหมายถึงชาวฮิบรูสอนเราว่า “จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า “วันนี้” เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป”

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

20 กรกฎาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในวินาทีวิกฤติของการช่วยชีวิตทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง มีการละเมิดกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆ หลายประการ แต่ในสามัญสำนึกของเราที่เห็นว่าชีวิตของคนสำคัญกว่าย่อมคิดว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่สำคัญเท่าการค้นหาพวกเขาให้พบและเมื่อพบแล้วต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขารอดชีวิตขึ้นมาให้ได้แม้อาจละเมิดกฎหมายบางประการ ทำให้เราเข้าใจพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ 

suy-niem-tin-mung-mt-121-8

พระเจ้าทรงปรารถนาหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา สายตาที่ไม่ตัดสินใครแต่มองผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนพร้อมจะเข้าใจสถานการณ์ชีวิตของผู้อื่น และรู้จักหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เขาเมื่อพวกเขามีความจำเป็น

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

18 กรกฎาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ชีวิตของเราบางครั้งย่ำแย่ มีปัญหาร้อยแปด บางคนมองว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิต โชคไม่ดี ฯลฯ แต่สำหรับผู้มีความเชื่อในพระเจ้ามีมุมมองในแบบที่ต่างออกไป

180221-moss-prophet-isaiah-lede_zyhlxz_hghzns

ประกาศกอิสยาห์เตือนประชากรอิสราเอลว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาละเมิดต่อพระบัญญัติ หันไปจากพระเจ้านมัสการพระเท็จเทียมพระเจ้าก็ทรงให้ชนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนเพื่อให้พวกเขาสำนึกถึงความผิดเหมือนกับไม่เรียวตีสอน แต่ชาติอิสราเอลก็ไม่ถึงกับย่อยยับ เพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกชนต่างชาติรุกรานมากไปพระเจ้าก็ทรงให้พวกเขาเสื่อมถอยหมดกำลังลง พวกเขาก็มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะประชากรของพระองค์…พระเจ้าทรงพระยุติธรรมและในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงเมตตาให้โอกาสเช่นกัน

บางทีพระเจ้าอาจจะให้ความทุกข์ ความเลวร้าย ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ลองทบทวนดูว่าเรากำลังดำเนินชีวิตถูกต้องหรือไม่? มีอะไรบ้างที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพระจะได้อวยพรเรา?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 กรกฎาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

การถือศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพียงหันหน้าเข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนแล้วเพียงพอ แต่ต้องเป็นการนำคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ไม่เพียงพอที่จะไปจุดธูปเทียนกราบพระ แต่การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักมีเมตตา ไม่อยุติธรรมต่อผู้อื่น อยู่กับผู้อื่นอย่างสันติ และรู้จักร่วมมือกันในความดีก็จำเป็นต้องควบคู่ไปด้วย

“…แม้ท่านจะอธิษฐานภาวนามากขึ้น เราก็จะไม่ฟัง มือของท่านเปื้อนเลือด จงล้าง จงชำระตนให้สะอาด จงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำความชั่ว จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพร้า จงปกป้องสิทธิของหญิงม่าย”

isaiah_pix

วันนี้ให้เรามีข้อตั้งใจดีสักหนึ่งอย่างตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 กรกฎาคม 2018 วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

พระเจ้าทรงเรียกอาโมสให้มาเป็นประกาศกไปเตือนประชากรอิสราเอลทางอาณาจักรเหนือ ไปที่เบธเอล สักการสถานที่มีอามาสิยาห์ทำหน้าที่อยู่แล้ว ท่านไม่ได้เป็นที่ต้อนรับจากเขาและประชาชนที่นั่น แต่ท่านก็ยังคงไปตามเสียงเรียกของพระเจ้า ‘ไปเถอะ จงไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอล ประชากรของเรา’  ทั้งๆ ที่อาโมสเองเป็นเพียงคนเลี้ยงสัตว์และคนแต่งต้นมะเดื่อ ไม่เคยเป็นประกาศกและไม่อยู่ในสมาชิกของกลุ่มประกาศก

download

ท่ามกลางสังคมที่ผิดอยุติธรรม ไร้ศีลธรรม ละเลยการปฎิบัติศาสนกิจหันกลับไปเชื่อสิ่งงมงาย เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันโดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาส คนยากจน พระเจ้าอาจจะเรียกเราให้ทำหน้าที่ประกาศกเตือนให้กลับมาสู่หนทางที่ชอบธรรมเช่นกัน ท่านพร้อมที่จะตอบรับไหม???

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 กรกฎาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

แม้อิสยาห์สำนึกตนว่าตนเองเป็นคนมีริมฝีปากไม่สะอาด ไม่เหมาะสมที่จะเป็นประกาศกที่ทำหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า แต่ท่านก็อาสาตัวเองที่จะไปทำหน้าที่นี้เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับท่านในนิมิตว่า “เราจะส่งใคร ใครจะไปแทนเรา” 

maxresdefault

คำว่า “ข้าพเจ้าไม่เหมาะสม” อาจจะเป็นคำแสดงความสุภาพของเราหรือ อาจจะเป็นเหตุผลปฏิเสธพันธกิจที่พระเป็นเจ้าทรงเรียกให้ไปทำก็ได้ ท่านใช้มันในความหมายไหน?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 กรกฎาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเรา” การดำเนินชีวิตในสังคมตามคำสอนของพระเยซูเจ้า การพยายามที่จะทำความดีก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้คนเกลียดชังเรา

“พี่จะฟ้องน้อง น้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย…” แม้แต่คนในครอบครัว อาจจะไม่เข้าใจ หรือถึงกับต่อต้านเรา

“ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้น”  เป็นคำยืนยันของพระเยซูเจ้าให้เรามั่นคงในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์

To know and to know

หากท่านกำลังมีประสบการณ์ย่ำแย่หรือถูกเบียดเบียนเพราะกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สอดคล้องกับมโนธรรมอันบริสุทธิ์ของเรา ให้พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ดังก้องในจิตใจของเราเถิด จงมีความหวังและยืนหยัดต่อไป พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่าน