ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

22 กันยายน 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย สำหรับคริสตชนเชื่อในเรื่องของการกลับคืนชีพของผู้ตาย และแน่นอนย่อมอยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไร?

ท่านนักบุญเปาโลนำเสนอความคิดว่าเราไม่อาจจะรู้ได้อย่างแน่ชัดในเรื่องนี้ แต่ท่านแน่ใจว่าเราแต่ละคนก็ยังเป็นตัวเราเอง แต่ในสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป เราจะเป็นเหมือนกับตัวเราเองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรา ทุกสิ่งที่ถูกทำลายไปเพราะบาปของมนุษย์ก็จะคืนสู่สภาพที่เราเป็น และสิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือ  “เราจะเห็นพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้า” นั่นเอง

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

20 กันยายน 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ 
น.เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี

นักบุญกิม เต ก็อน ได้รับศีลล้างบาปเมื่ออายุ 15 ปี ได้รับการเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ที่มาเก๊าและฟิลิปปินส์ และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อท่านมีอายุ 23 ปี จากนั้นจึงเข้ามาในเกาหลีบ้านเกิดของท่านเพื่อทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดี สมัยนั้นมีการเบียดเบียนคริสตศาสนิกชนอย่างหนัก และคาทอลิกจำนวนมากถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิต ท่านถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศรีษะขณะที่ท่านมีอายุเพียง 25 ปี พร้อมกับเปาโล จง ฮาซังและเพื่อนมรณสักขี

tumblr_man5a0Qm3W1r3rvmeo1_500

ความตายของท่านนักบุญทำให้เราเห็นว่ายังมีความเกลียดชัง การเบียดเบียนและมีการตั้งข้อรังเกียจกันและกันในเรื่องความแตกต่างระหว่างศาสนาอยู่มาก แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะละทิ้งความเชื่อนั้นไป พระเยซูเจ้าทรงยืนยันจะประทานรางวัลแก่ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระองค์ “…มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเรา บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ของพระบิดา และของบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

19 กันยายน 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน ไบเบิ้ลไดอารี่

 • เด็กๆ มักก่นด่าว่ากันหากกติกาที่ตั้งไว้ในเกมที่จะเล่นด้วยกันแล้วเพื่อนไม่เคารพกติกานั้น แน่นอนจะมีบางบทบาทที่ไม่อยากจะเล่น แต่ความสุขสนุกสนานมักจะเกิดขึ้นเสมอถ้าทุกคนร่วมมือด้วย

424

 • วันนี้พระเยซูเจ้าเตือนเราให้เรารู้จักให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในความสร้างสรรค์ ในความดีต่างๆ ความเป็นหนึ่งเดียว ความสงบสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแต่ละคนมองดูที่ความต้องการความดีของผู้อื่น และตอบสนองต่อความต้องการตอบสนองต่อความดีนี้ด้วยใจยินดี

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

18 กันยายน 2018 อังคาร สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

 • ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศการภาวนาเราจะขอบคุณพระเพียงใด หากเราจินตนาการตามเหตุการณ์ในพระวรสารวันนี้ จากความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งของหญิงม่ายที่กำลังสูญเสียบุตรชายคนเดียวของนาง มาสู่ความยินดีที่สุดในชีวิตที่คนหนึ่งได้รับ บุตรชายของเธอกลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่ง แม้ไม่ได้เล่าว่าหญิงม่ายรู้สึกอย่างไร แต่สะท้อนในคำพูดของประชาชน “…พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์แล้ว” 
 • ผู้คนในสังคมเป็นเหมือนหญิงม่ายผู้นี้ หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ไร้ที่พึ่งพิง ไร้คนสนใจใยดี ต้องเผชิญกับชะตาชีวิตอย่างโดดเดี่ยว พวกเขากำลังสูญเสียความหวังในชีวิต เราจะเป็นพระเยซูเจ้าสำหรับพวกเขาไหม? อย่างไร?

sermon-pr-ted-giese-sunday-june-5th-2016-luke-711-17-touching-death

 • มีโอกาสใดไหมที่เราก็ได้รับพระพรจากพระเหมือนกันที่เราอยากจะขอบคุณพระอย่างสุดหัวใจ

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

17 กันยายน 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

 • นายร้อยชาวโรมันให้ความช่วยเหลือในการสร้างศาลาธรรมเป็นที่ชื่นชมของชาวยิว เพราะแม้เขาไม่ใช่ชาวยิวและเป็นคนต่างศาสนาแต่เขาก็แสดงออกซึ่งน้ำใจในการสนับสนุนสิ่งที่เป็นความดี ชาวยิวในชุมชนได้ใช้ศาลาธรรมเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ศาสนาและความแตกต่างของเชื้อชาติสัญชาติจึงไม่ควรเป็นเหตุผลให้เราไม่แสดงออกซึ่งความรักต่อกัน
 • นายร้อยชาวโรมันร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าสำหรับผู้รับใช้ของตน ผู้รับใช้คนนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเขา และเพราะเขารักเมตตาต่อคนใช้ผู้นั้น ถึงกับยอมที่จะลดศักดิ์ศรีของตน บางทีเราให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือคาดคอยว่าฉันจะต้องอยู่ในฐานะนั้นบทบาทนั้นก่อนจึงจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เรามีส่วนในงานสงเคราะห์มากมายแต่อย่าลืมสงเคราะห์ญาติพี่น้อง เมื่อเราพูดดีสุภาพกับคนที่เราแทบไม่รู้จักก็อย่าเผลอเกรี้ยวกราดหยาบคายกับพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวของเรา นายร้อยชาวโรมันผู้นี้เตือนให้เราตระหนักว่าอย่าลืมที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อคนใกล้ตัว คนที่อยู่ใต้อำนาจ คนที่อยู่ในความดูแลของเรา

miracle39

ความหมายของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็คือการดำเนินชีวิตแสดงออกซึ่งความรักตามคำสอนของพระเยซูเจ้า เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหมือนนายร้อยชาวโรมันผู้นี้ แม้ภายนอกเขาไม่ได้ล้างบาปเป็นคริสตชนเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร แต่ภายในเขาเป็นคริสตชน(คนของพระคริสตเจ้า)ที่แท้จริงแล้ว

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา อย่าขัดขวาง เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”

เราอาจจะคิดเหมือนเปโตรว่าตัวเขาและพวกที่ติดตามพระเยซูเจ้าจะได้ผลสำเร็จ ความก้าวหน้ายศตำแหน่งหลังจากที่พระองค์ได้เป็นกษัตริย์ เราทุ่มเทสร้างฐานะชื่อเสียงทำงานนอกบ้านเพราะคิดว่าเพื่อความดีของครอบครัว แต่พระเจ้าอาจจะต้องการให้เราเป็นพ่อหรือแม่ที่สร้างความรักความอบอุ่นในบ้าน,

เราอาจคิดว่าการประกาศข่าวดีของพระต้องเป็นฉันคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบแต่พระเจ้าอาจเรียกเราให้ร่วมมือกับคนอื่นในงานของพระศาสนจักร

เรากำลังคิดอย่างพระหรือคิดอย่างมนุษย์? เราทำตามพระหรือตามใจตัวเอง?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 กันยายน 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

ประสบการณ์ความทุกข์ของเราอาจจะไม่ต่างอะไรกับความทุกข์ของแม่พระ

 1. คำทำนายของผู้เฒ่าซีเมโอน ทำให้พระนางมีความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าอนาคตที่จะต้องเป็นมารดาของพระผู้ไถ่จะเป็นอย่างไร เราคงมีประสบการณ์ความหนักใจถึงอนาคตไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไร
 2. การพาพระกุมารหลบหนีไปประเทศอียิปต์ เราก็คงมีความทุกข์ยากลำบากเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่ใกล้ตัว การที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
 3. การตามหาพระกุมารในพระวิหาร เราเป็นห่วงหนักใจในอนาคตของลูกหลาน หรือการเลือกในชีวิตของเขา
 4. แม่พระระทมทุกข์ขณะพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขน เมื่อบุคคลที่เรารักต้องทุกข์ยากลำบาก โดยเฉพาะลูกหลานของเราก็นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของเรา
 5. ความตายของพระเยซูเจ้านำความทุกข์มาสู่พระมารดา ความตายของบุคคลที่รักย่อมนำความทุกข์มาสู่ชีวิตมนุษย์ทุกคน
 6. การรับพระศพของพระเยซูเจ้าเข้ามาในอ้อมแขนของพระนาง ความทุกข์เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
 7. การฝังพระศพของพระเยซูเจ้า ความทุุกข์จากการพลัดพราก

theotokos & cross

วันนี้พระศาสนจักรให้เราเห็นแบบอย่างของแม่พระในประสบการณ์ความทุกข์ที่ต้องเผชิญ แม่พระมีความทุกข์เพราะผูกพันชีวิตกับองค์พระเยซูเจ้า ความทุกข์ของพระนางเป็นหนึ่งเดียวและสอดคล้องกับความทุกข์ของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้ายอมมอบตนไว้ในพระหัต์ของพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนชีพ พระนางมารีย์ก็ยอมมอบตนไว้ในพระประสงค์ของพระบิดาถึงแม้ว่าจะต้องทุกข์ระทมประหนึ่งกระบี่ทิ่มแทงดวงหทัยของพระนางก็ตาม

พระนางมารีย์เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพระนางให้พ้นจากความทุกข์และความเจ็บปวดของพระนาง ให้เราเช่นเดียวกันร่วมใจกับพระแม่มารีย์ในความเชื่อเช่นเดียวกันเมื่อเรามีความทุกข์ในชีวิตของเรา