ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

2 กันยายน 2018 วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

 • กฎหมายของโมเสส มีความสำคัญต่อชาวอิสราเอลอย่างมาก และถูกพัฒนาขึ้นจากความปราถนาหรือเจตนารมณ์ในการที่จะรักษาความซื่อสัตย์ของพวกเขาต่อพระเจ้าผู้มีพระทัยเมตตา พระเจ้าที่อยู่ใกล้พวกเขาซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร พระองค์เสด็จมาหาเขาเมื่อพวกเขาร้องเรียกหา พระองค์รักและมั่นคงต่อพวกเขาเสมอ การถือกฎบัญญัติจึงเป็นเครื่องหมายของการแสดงออกที่ชัดเจนในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้า
 • ดังนั้นการถือกฎบัญญัติแม้แต่ในปัจจุบันหากเป็นไปเพียงเพื่อแสดงว่าตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตนสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบครัน หรือกังวลเพียงว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปนั้นจึงเป็นการถือบัญญัติแต่เพียงผิวเผิน ภายนอก ไม่ได้เข้าถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง “ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา…”

7039789-ten-commandments-written-on-stone-tablets-in-hebrew.jpg

 • พระวาจาวันนี้ยังเชิญชวนให้เราหันกลับมาถือกฎเกณฑ์ของพระบัญญัติจากหัวใจใสบริสุทธิ์ของเรา ด้วยการถามตัวเองเสมอว่า “บัญญัติที่เราถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความหมายอะไรสำหรับเรา”
Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

1 กันยายน 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

 • ฉันจะเดินบนหนทางนี้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นอะไรที่ดีฉันจะทำ ให้ฉันทำเดี๋ยวนี้ เพราะฉันจะไม่หวนคืนมาสู่หนทางสายนี้อีกแล้ว (นักประพันธ์ชาวกรีก)
 • พระเจ้าได้สร้างฉันเพื่อภารกิจบางอย่าง พระองค์ให้ภารกิจบางอย่างแก่ฉันซึ่งภารกิจนั้นไม่ได้ถูกมอบแก่ใคร (คาร์ดินัล เฮนรี่ นิวแมน)
 • ชีวิตบนโลกนี้เหมือนการเดินทางบนสายที่ไม่มีวันหวนคืนอีก เราคงตระหนักได้ว่าเราได้เรียนรู้มากเพียงใด เรามีบางสิ่งที่เราต้องแบ่งปันมากมายถ้าเราตระหนักว่าเราได้รับมามากเพียงใด
 • มิฉะนั้น ฉันคงดำเนินชีวิตเหมือนกับเอาร่างตัวเองไปฝังดิน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

31 สิงหาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน 

 • งานแต่งงานเป็นโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมฉลอง และพระเยซูเจ้าใช้ภาพของงานแต่งงานเปรียบเหมือนกับพระอาณาจักรสวรรค์ และทรงเน้นเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่งานฉลองสำคัญนี้ งานฉลองทุกงานต้องมีการเตรียมตัว ยิ่งหากเป็นงานสำคัญมากก็ยิ่งต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นไปอีก

Wise-Virgin-Matthew-25-960x350

 • หญิงโง่พลาดที่คิดว่าตนเองจะมีน้ำมันพอ ไม่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในการกำหนดของเราและหญิงฉลาดสะท้อนให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการอยู่ในความไม่ประมาท เราต้องเตรียมพร้อมเสมอเพื่อจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระ

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

30 สิงหาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

 • ตลอดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเตือนให้ “ตื่นเฝ้า” และ “ระวัง”  เวลาแห่งการสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติมักเป็นเรื่องที่มนุษย์อย่างเราทุกวันนี้ไม่เห็นความสำคัญและมักจะรีรอที่จะเข้ามามีส่วน ซึ่งเมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมนุษย์เองก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบ

จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร

second_coming

 • ให้เราสำรวจการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวัน เรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความดีมากน้อยเพียงใด 

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

29 สิงหาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศรีษะ

เหตุการณ์ที่นักบุญยอห์น บัปติสต์ถูกตัดศรีษะสะท้อนสภาพสังคมและสภาพจิตใจของเราแต่ละคนได้เป็นอย่างดี คำถามที่เราอาจจะต้องถามก็คือเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นไร

 1. เฮโรด  สะท้อนถึงผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ ที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมความดีงาม สนใจแต่ความดีส่วนตัว มุ่งเน้นสิ่งที่ตนอยากมีอยากได้อยากทำ ไม่คำนึงว่าการวางตัวและการกระทำของตนอยู่ในสายตาของสังคม และใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง แม้เป็นผู้นำแต่ก็ปล่อยให้พวกมากลากไปไม่รู้จักคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การกระทำของเขามักจะทำให้คนดี ผู้น้อยผู้อยู่ใต้อำนาจถูกเบียดเบียนหรือเดือดร้อน และบ่อนทำลายศีลธรรมของสังคม
 2. นางเฮโรเดียส สะท้อนถึงความหลงไหลใฝ่สูง คนที่ขาดความซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต ทำทุกอย่างเพื่อยกฐานะของตนในสังคมโดยไม่คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ แม้แต่การใช้ผู้น้อยผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือของตน ปล่อยให้ความเกลียดชังครอบงำจนก่ออาชญากรรม
 3. บุตรีของนางเฮโรเดียส ผู้เยาว์ผู้น้อยผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ แต่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น เด็กและเยาวชนหลายคนเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ยังสมควรได้รับการปกป้องจากการเป็นเหยื่อของสังคมที่ตกต่ำทางศีลธรรม พวกเขาควรได้รับการส่งเสริมและใช้พระพรของพระเพื่อความดีงามากกว่า
 4. ยอห์น บัปติสต์ คนกล้าที่จะเลือกหนทางชีวิตของตนเองตามการนำทางของพระเจ้า แม้ท่านจะมีบิดาเป็นสงฆ์แต่ท่านเลือกจะเตรียมตัวเองเพื่อพันธกิจที่พระเจ้าจะทรงมอบหมายให้ในถิ่นทุรกันดาร แบบอย่างของท่านในความกล้าที่จะเป็นเสียงมโนธรรมของสังคม กล้าเรียกร้องให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงชีวิต กล้าที่จะตักเตือนแม้แน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวนำมาซึ่งอันตราย และอาจจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวการไม่เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากหรือกระแสสังคม ความตายของท่านไม่ได้ทำให้ท่านสูญหายไปอย่างไร้ค่า ชื่อของเขาจะถูกจดจำไว้ตลอดไป

John Beheaded1

คนมักกลัวที่จะยืนยันความจริง เพราะอันตรายคุกคามมีอยู่และจ้องจะกัดกินเราเหมือนเหยื่ออันโอชะ แต่ความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรต้องกลัว แต่หมายถึงการที่เราหันกลับมาเผชิญต่ออันตรายและความหวาดกลัวด้วยพลังที่เราจะได้รับจากพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

28 สิงหาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

บรรดาธรรมาจารย์และฟารีสีในอดีตนั้นเป็นตัวแทนของคนที่ถือปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดสมบูรณ์ แต่กลับละเลยที่จะถือตามกฎเกณฑ์แห่งความรักซึ่งเป็นแก่นแท้ของศาสนา วันนี้พระเยซูเจ้าเตือนเราให้ระลึกไว้เสมอว่าเราต้องไม่เพิกเฉยที่จะรักษาความยุติธรรม ความเมตตาและความซื่อสัตย์ ซึี่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นท่าทีภายในที่เรากับพระเจ้าเท่านั้นจะรู้ได้ ถ้าเรามีสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้วสิ่งที่เราแสดงออกมาภายนอกก็จะสอดคล้องตามไปด้วย “…จงล้างด้านในของถ้วยชามให้สะอาดเสียก่อน แล้วด้านนอกก็จะสะอาดด้วย”

jesus-rebukes-the-pharisees

 

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

27 สิงหาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ชาวเธสะโลนิกาเมื่อได้รับการประกาศจากนักบุญเปาโลพวกเขารับศีลล้างบาปมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พวกเขาเริ่มดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า พวกเขาผ่านช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตด้วยการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่เสมอ

92e96982036fe2df9642da0e5404268d

บรรดาธรรมมาจารย์และฟารีสี พวกเขาศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่ง พวกเขามีหน้าที่อธิบายและสอนประชาชนให้เข้าใจและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า พวกเขารู้ข้อกฎหมายของโมเสสอย่างดี และยังมีหน้าที่สำคัญอยู่ในพระวิหารและศาลาธรรมต่างๆ แต่พวกเขาใช้โอกาสและพระพรเหล่านี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น เขาไม่เคยดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า พระเยซูเจ้าเรียกพวกเขาว่า “คนหน้าซื่อใจคด”

วันนี้ให้เราพิจารณาวิธีที่ท่านตอบสนองต่อพระวาจาของพระเจ้าเป็นไปในแบบใด