ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

12 กรกรฎาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“…ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทน…”

“ของฟรีไม่มีในโลก” เป็นคำพูดที่มักพูดติดอารมณ์ขัน หรือเมื่อเราถูกเรียกร้องความเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทำให้ หรือจะทำก็ต้องมีเงื่อนไขคือส่ิงใดสิ่งหนึ่งตอบแทน … แต่เราจ่ายไปเท่าไรถึงได้ชีวิตมา เราเล่าเรียนเท่าไรถึงได้ความรู้มา เราทำงานเท่าไรถึงได้ค่าตอบแทนจนมีฐานะร่ำรวยหรือกิจการเจริญก้าวหน้า … พระพรต่างๆ ที่เราแต่ละคนมีล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราได้มาเปล่าๆ เป็นของประทานจากพระเจ้าที่ให้เรามาฟรีๆ…

3ab882a388359d4149687883d61bf58f

วันนี้ให้เราขอบคุณพระสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และพร้อมเสมอที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นด้วยใจยินดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 กรกฎาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ทีมปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในระดับสูงเท่าที่จะหาได้ เพื่อจะแน่ใจว่าภารกิจจะสำเร็จสมบูรณ์ ไม่ต่างกับการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถมารับงานหน้าที่ในตำแหน่งหรือบทบาทสำคัญๆ แต่พระเยซูเจ้าทรงใช้วิธีการคัดเลือกผู้ร่วมงานของพระองค์ในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าในแบบต่างกันออกไป และไม่ใช่มาตรฐานความรู้ความสามารถในแบบที่เราคิด

พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด

0582d8f0b048632074965c014abed4d2

งานประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า คืออาณาจักรแห่งความดี ที่ที่ผู้คนรักกันและกัน สังคมที่มีความยุติธรรม สงบและมีสันติสุข ไม่ได้เรียกร้องผู้มีความรู้ระดับดอกเตอร์เพื่อจะสอนคนให้เป็นคนดี ไม่ได้เรียกร้องผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดเพื่อจะสร้างความยุติธรรมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น…. งานเหล่านี้คนธรรมดาๆ อย่างเราๆ ท่านๆ สามารถมีส่วนร่วมและทำได้

วันนี้ให้เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคนเช่นเดียวกันให้ประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน 

คลิกชม คลิปภาพประกอบเพลง ปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง 

ขอบคุณ  sabithip puttitakul  & youtube

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 กรกฎาคม 2018 วันอังคารสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่านพระวาจาประจำวัน

ระหว่างประชาชนกับฟารีสีในพระวาจาประจำวันนี้มีมุมมองแตกต่างกันต่อกิจการเยียวยารักษาของพระเยซูเจ้า ประชาชนต่างประหลาดใจ กล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้ในอิสราเอล”  แต่ฟารีสีหรือผู้นำทางศาสนากลับกล่าวว่า  คนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองทั้งสองต่างเห็นกิจการเดียวกันของพระเยซูเจ้าแต่แปลความแตกต่างกันมาก ขณะที่กลุ่มหนึ่งเห็นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับเห็นการมีอยู่ของปีศาจ กลุ่มหนึ่งเห็นความจริงในตัวพระเยซูเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงเป็น แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมืดบอดด้วยอคติที่ตนสร้างขึ้นมา

บางครั้งบางคนก็มองเพื่อนพี่น้องเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงมองประชาชนที่ติดตามพระองค์ เขามองเห็นความดีในคนอื่น เขามองเห็นพระในตัวของผู้อื่น

Mt 9,32-38

วันนี้หากมีเวลาลองตรวจสอบมุมมองท่าทีของเราที่มีต่อคนอื่น เราเห็นพระหรือเห็นปีศาจในตัวเพื่อนพี่น้อง? ท่าทีไหนที่เราจะสามารถตอบสนองต่อพระดำรัสของพระองค์ต่อไปนี้ได้ ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 กรกฎาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในพระวรสารประจำวันนี้มีผู้เข้ามาหาพระเยซูเจ้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ 2 คนที่มีความแตกต่างกันในบุคลิกและสถานภาพทางสังคม

คนแรกหัวหน้าศาลาธรรม เขาเป็นที่รู้จักมีหน้ามีตาในสังคมและมีหน้าที่บทบาททางศาสนามีความสำคัญต่อชุมชน เขาเข้ามาร้องขอพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผย

cd77b7bb5c6c60b271dcf1e367f44b7b

อีกคนหนึ่งเป็นหญิงที่ทุกข์ทรมานจากโรคเลือดเรื้อรัง ซึ่งในสภาพดังกล่าวถือเป็นคนไม่สะอาดตามกฎพิธีกรรม เธอสมควรที่จะถูกขับไล่ออกจากศาลาธรรมเสียด้วยซ้ำ เธอไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตาแก่ใคร จึงเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์ “ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค”

woman-issue-of-blood-164042_186x186

สิ่งที่ทั้งสองคนมีไม่ต่างกันกันคือ “ความเชื่อ” ในพระเยซูเจ้าและพลังอำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาทั้งบุตรสาวของหัวหน้าศาลาธรรมและหญิงโรคเลือดเรื้อรังคนนั้น

ต่อหน้าพระเยซูเจ้าแล้วไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในสังคม ไม่ว่าเราจะร้องขอพระองค์ด้วยวิธีการใด หากเรามีความเชื่อเข้มแข็งในพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคำวอนขอของเรา

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

5 กรกฎาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

คนเราเป็นได้ทั้งผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้พบกับสิ่งที่ดี ปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ช่วยให้มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถก้าวเดินได้ในหนทางแห่งความดี  เหมือนคนอัมพาตคนนั้น “มีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ “ พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกัน คือเยียวยารักษาเขาให้อภัยเขาและช่วยให้เขามีชีวิตใหม่ “จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับบ้านเถิด”

maxresdefault

ในเวลาเดียวกันคนเราอาจจะผู้บ่อนทำลายความดี ขัดขวางความตั้งใจดีหรือกิจการดีของคนอื่น เพราะสนใจแต่ความต้องการของตนเองไม่เคยเห็นความดีของใคร ดังอามาซิยาห์ที่ขับไล่อาโมส  “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาที่นั่นเถิด…” หรือพวกสมณะที่กล่าวทำลายความเชื่อของประชาชนที่มีต่อพระเยซูเจ้า “คนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า”...

การกระทำและคำพูดของท่านเป็นการส่งเสริมหรือบ่อนทำลาย? ท่านคิดว่าควรกระทำเช่นไรเมื่อเราได้รับการสนับสนุนในกิจการดี? ท่านควรทำอย่างไรเมื่อน้ำใจดีของท่านถูกบ่อนทำลาย?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 กรกฎาคม 2018 วันพุธสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่านพระวาจาประจำวัน

ผีปีศาจมันสามารถเข้ามาสิงในมนุษย์ได้ และเมื่อมันสิงแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมัน ในพระวรสารบันทึกไว้ว่า ผู้ถูกปีศาจสิงสองคนออกจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านทางนั้นได้

001-gnpi-044-demoniacs

เมื่อถูกพระเยซูเจ้าขับไล่ออกจากชายสองคนนั้นมันขอไปสิงในหมูซึ่งสำหรับชาวยิวถือเป็นสัตว์สกปรก และหมูทั้งฝูงก็วิ่งไปโดดลงในทะเลตายหมด ทะเลถือเป็นแหล่งรวมแห่งภยันตรายและความชั่วร้ายทั้งหลาย เราจึงควรเตือนตัวเองเหมือนกันผีปีศาจมักอยู่ในสภาพของความสกปรกและที่รวมของความชั่วร้าย หากอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็เสียงกับการถูกผีสิงเช่นกัน ซึ่งอาจนำเราไปสู่ความตายได้ชีวิตของท่านเป็นที่ประทับของพระเจ้า หรือเป็นที่สิงสถิตของปีศาจชั่วร้ายทั้งหลาย?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

3 กรกฎาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

ความสงสัยไม่เชื่อของโทมัสไม่เพียงเป็นสาเหตุให้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าได้รับการพิสูจน์ ยังทำให้ความเชื่อของบรรดาอัครสาวกได้รับการยืนยัน จนพวกเขากล้าที่จะเอาชีวิตของพวกเขาเป็นประจักษ์พยานความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าในเวลาต่อมา

images

เราอาจจะพิสูจน์ความเชื่อของเราในพระเยซูเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์