ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

วันที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เรามักจดจำได้ก็คือวันเกิด และวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไม วันนี้เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เราทราบโดยการเผยแสดงจากพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์เกิดมาทำไม “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” พระองค์ทรง “หลั่งพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา เพื่อพระหรรษทานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร” 

26694861_1598507506907166_745071654_n-e1515366490446

เราตระหนักว่าโดยทางศีลล้างบาปเราได้ชื่อเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เสมอ

 

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 มกราคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

นักบุญยอห์นอัครสาวกสอนเราวันนี้ว่าไม่ใช่ “จิต”  หรือ “การดลใจ” ทุกชนิดมาจากพระเจ้า มีการดลใจหรืออิทธิพลที่ชักนำชีวิตของเราหลายอย่างที่อาจจะไม่นำเราไปสู่ความดี ตรงกันข้ามอาจจะนำเราไปสู่ความผิดหลง เพราะในโลกนี้มีคนที่เรียกว่า “ประกาศกเทียม” และเราจำเป็นต้องแยกแยะการดลใจนั้นก่อนว่าเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าหรือไม่

images (1)

เกณฑ์ในการพิจารณาก็คือการดลใจนั้นนำเราให้ยอมรับคำสอนของพระเยซูเจ้าหรือไม่? เพราะประกาศกเทียมเป็นคนของโลกและมักพูดตามวิถีของโลก แต่ที่น่าสังเกตก็คือเขามักพูดในสิ่งที่เราอยากจะฟัง มาพร้อมกับความปรารถนาดี แต่หากพิจารณาดีดีเมื่อได้ปฏิบัติตามมักจะนำเราถอยห่างจากคำสอนของพระเยซูเจ้า และเครื่องชี้วัดง่ายๆ ก็คือ เมื่อเราได้ทำตามหรือแม้แต่คิดจะปฏิบัติมันทำให้ใจเรา”สงบ” ไหม หรือทำให้ใจเรากลับพลุ่งพล่านไม่ไม่มีสันติสุขในจิตใจ

 

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

5 มกราคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

การที่เรามีใจกว้าง เห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน การที่เราสามารถชื่นชมในความดีของคนอื่นโดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยา เป็นความรักที่แสดงออกในการกระทำและในความจริง ดังที่นักบุญยอห์นอัครสาวกสอนเราในวันนี้ “…เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง” 

แต่เราต้องไม่ลืมว่ายังอยู่ในโลกแห่งความบาปและเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ยังมีการอิจฉาริษยา มีผู้คนจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับความดีของเรา ตรงกันข้ามอาจจะทำร้ายเราด้วยความเกลียดชังและบั่นทอนกำลังแทนที่จะส่งเสริมกัน และยังมีการแสดงออกซึ่งความรักจอมปลอมด้วยคำพูดและการกระทำที่เจือไปด้วยความอิจฉาและความเกลียดชัง ซึ่งนักบุญยอห์นกล่าวว่า “…ทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตน ย่อมเป็นฆาตกร” 

the_story_of_cain_and_abel_bible_card

เราจึงต้องแน่ใจว่าแรงจูงใจของเราในการรักเพื่อนพี่น้องมาจากการที่เรามี “พระสถิตอยู่ในตัวเรา” เราเป็นลูกของพระองค์ ดังนั้นเราจะสามารถรักผู้อื่นและทำดีต่อเขาได้เสมอแม้ว่าเขายังไม่น่ารักในสายตาเรา เหมือนที่พระเจ้าทรงรักและเมตตาเสมอไม่ตอบโต้คนชั่วด้วยการทำลายเขาให้พินาศไป

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 ธันวาคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เวลาที่เราทำความดีก็เท่ากับเราฟังเสียงของพระจิตเจ้าในตัวเรา พระเจ้าทรงทำกิจการดีในตัวเรา เรานำความดีมาสู่ผู้อื่นสู่สังคม แต่เวลาที่เราทำความชั่วเราก็เป็นผู้นำความชั่วและผลของมันก็ส่งไปถึงผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน  เป็นเช่นนี้เองที่ท่านนักบุญยอห์นอัครสาวกสอนเราในวันนี้ว่า

“…เราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดยวิธีนี้ คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า” 

put-on-righteousness

ไม่มีใครบังคับเราได้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามายังไม่จำกัดเสรีภาพของเรา จึงสำคัญว่าเราจะต้องเลือกว่าเราจะให้ “พระเจ้า” หรือให้ “ปีศาจ” ดำรงอยู่ในชีวิตของเรา ซึ่งตัวเราเองย่อมรู้ตัวของเราดี และแน่นอนคนอื่นก็ย่อมสัมผัสได้ผ่านทางกิจการที่เรากระทำต่อเพื่อนพี่น้องของเรา

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

3 ธันวาคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในการที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านักบุญยอห์นสอนเราว่ามีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการ และในวันนี้เราได้เห็นเงื่อนไขประการแรกก็คือ “ทุกคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ย่อมไม่ทำบาป” 

ผลของการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คือพระคริสตเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา ทำให้เราเรียกขานนามพระเจ้าว่าพระบิดา และแน่นอนว่า “…เราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น” 

baptist_preaching_610x3002x

สภาพชีวิตของเราในปัจจุบันปราศจากมลทินบาปหรือไม่? อะไรบ้างในชีวิตของเราที่จำเป็นต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์? ให้เราวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระเมตตาเพื่อช่วยเหลือเราด้วย

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

2 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

บางครั้งเรายอมรับหรือหลงไปตามคำชวนเชื่อว่าเราต้องปฎิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมีแคล้วคลาด เสริมพลังหรือหลุดพ้นจากภยันตรายและความเจ็บป่วย ซึ่งในสังคมไทยมักจะมีผู้แอบอ้างเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือครอบครองวัตถุบางอย่างเพื่อช่วยเราได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือดำเนินชีวิตให้ถูกต้องอยู่ในหนทางแห่งความดี เหมือนคริสตชนที่ถูกชักจูงว่าดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าไม่เพียงพอต้องปฏิบัติในสิ่งที่บรรดาประกาศกเท็จเทียมสอนอีกด้วย

images

นักบุญยอห์นอัครสาวกสอนในจดหมายถึงบรรดาคริสตชนของท่านว่ามีปฏิปักษ์ของพระคริสตเจ้าคือพวกที่สอนว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสตเจ้า พวกนี้เป็นพวกโกหกและชักชวนให้ผิดหลง ท่านยอห์นยืนยันว่าคำสอนและการเป็นพยานของบรรดาอัครสาวกหรืออาจารย์ที่ได้รับการนำของพระจิตเจ้านั้นเพียงพอแล้ว สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมั่นคงในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเสมอ ท่านสอนว่า “…จงดำรงอยู่ในพระองค์ตามคำสั่งสอนที่ท่านได้รับมา…”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

1 มกราคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

วันขึ้นปีใหม่

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

พระเจ้าทรงอวยพรประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงรักและปรารถนาดีต่อมนุษย์ทุกคนเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตของเราสมจะได้รับพระพรนั้นหรือไม่ หรือเราอยู่ในสภาพที่พระพรของพระจะเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ เพื่อตลอดปีใหม่นี้จะเป็นปีที่สดใสสำหรับเราจำเป็นที่เราต้องดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระพรของพระเสมอ

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ”

ให้เราดำเนินชีวิตอย่างดี อยู่ในที่ปลอดภัยจากการคุกคามปองร้ายทั้งฝ่ายกายและจิตใจ ให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้พบพระพักตร์อันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระเจ้า

Pronechen-MOTHEROFGOD