ระลึกถึงนักบุญทิโมธีและทิตัส

26 มกราคม 2018

ลก 10:1-9

เมื่อพูดถึงการอภิบาลและงานแพร่ธรรม มักจะคิดถึงพระสังฆราช พระสงฆ์นักบวช ครูคำสอน หรือคนที่มีความรู้ความสามารถ ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราสักเท่าไร จะช่วยอะไรได้

ขณะที่ในพระวรสารวันนี้ทำให้เราเห็นว่า ในการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า มีความจำเป็นหลายอย่างที่พระเยซูเจ้าต้องการผู้ช่วย ต้องการความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการขยายข่าวดีให้กว้างไกลออกไปมากขึ้น การอภิบาลและงานเมตตาที่ต้องมีผู้ช่วยดูแล พระองค์ทรงแต่งตั้งสาวกเพื่อร่วมในพันธกิจประกาศข่าวดี ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ

นักบุญทิโทธี เป็นศิษย์และผู้ร่วมงานของนักบุญเปาโล แม้ว่าท่านถูกมองว่าเป็นอายุน้อยเกินไปกับหน้าที่นำกลุ่มคริสตชนและสุขภาพไม่สู้ดีนักแต่ท่านก็ซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ของท่านจนเป็นที่ยอมรับและมีส่วนสำคัญในการประกาศข่าวดีร่วมกับท่านนักบุญเปาโล

นักบุญทิตัสจากการที่ท่านสนใจรวบรวมเรื่องราวของพระเยซู กลายมาเป็นผู้ช่วยของนักบุญเปาโลในเรื่องของการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ข่าวดีเป็นที่เข้าใจ….

วันนี้แทนที่เราจะมองว่าฉันไม่เหมาะสมอย่างไรในการเข้ามามีส่วนในงานประกาศข่าวดีหรือหล่อเลี้ยงความเชื่อ น่าจะลองถามตัวเองว่าฉันจะใช้พระพรที่พระให้เรานั้นมีส่วนในงานประกาศข่าวดีหล่อเลี้ยงความเชื่อได้อย่างไร

Advertisements

ประชุมกรรมการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมทูต ครั้งที่ 1/2018

25 มกราคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน

การประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานกิจกรรมด้านงานธรรมทูตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของแต่ละมิสซัง ร่วมศึกษาแนวทางของพระศาสนจักร โดยเฉพาะกฤษฎีกาสมัชชาแห่งประเทศไทย

สำหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม การอบรม งานคำสอนผู้ใหญ่ ศาสนสัมพันธ์ งานฆราวาสแพร่ธรรม งานยุวธรรมทูต องค์กาฆราวาสแพร่ธรรม ฯลฯ

คณะกรรมการจากแต่ละสังฆมณฑล

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

กจ  22:3-16/มก 16:15-18

ชีวิตย่อมอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่เพียงแค่เรียนรู้เท่านั้นบางครั้งเป็นการค้นพบด้วย และในการเรียนรู้และการค้นพบนั้นเราก็เติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามไปด้วย

สิ่งที่ตามมาก็คือหลักการในชีวิต ความมุ่งมั่นที่เราเคยมีบางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไปอย่างสิ้นเชิง

สำหรับท่านนักบุญเปาโลการเดินทางไปดามัสกัสเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน

ในการตอบคำถามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเป็นใคร?” ท่านได้พบว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังประชาชนที่ท่านกำลังเบียดเบียนเป็นใคร

คำถามต่อมาของท่านคือ “แล้วฉันจะทำอย่างไรต่อไป?” คำถามนี้เป็นตัวท่านเองที่จะต้องตอบตนเอง

ท่านอาจจะยึดติดกับความมุ่งมั่นหลักการในชีวิตของท่านที่เคยมีต่อไป หรือท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเปิดรับความจริงใหม่ที่ท่านได้ประสบ

การฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลซึ่งเดิมเคยเป็นคนเบียดเบียนและกลับกลายเป็นอัครสาวกของพระเยซูเจ้าไม่เพียงแค่ท้าทายเราให้มองดูความมุ่งมั่นหลักการและความเชื่อของเรา แต่ยังคงท้าทายเราให้มองดูความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ด้วย

ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าจะต้องแสดงออกในความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

ถ้าใครบางคนที่เราไม่ชอบหรือที่ช่างแตกต่างกับเราเหลือเกินหรือแม่กระทั่งคนที่เรากำลังเบียดเบียนเขา เราก็จำเป็นจะต้องถามตัวเองเช่นเดียวกันกับท่านนักบุญเปาโล “องค์พระผู้เป็นเจ้า, ท่านเป็นใคร?”

conversion of st paul

ดอกไม้สวยงาม ณ บ้านผู้หว่าน

ขอนำเอาภาพสวยงามของดอกไม้ที่มีในบริเวณบ้านผู้หว่านมาให้ชม เผื่อจะได้ช่วยพักสายตากันสักนิด

ถ่ายเองนะครับ อาจไม่เท่ามืออาชีพ555

สาธิตบทเรียน ซุปเปอร์บุ๊ค

24 มกราคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน (ประชุมคณะกรรมการคำสอนระดับชาติครั้งที่ 1/2018)

ในการประชุมคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ได้มีการนำเสนอบทเรียนที่ประกอบกับภาพยนต์วีดีทัศน์ชุดซุปเปอร์บุ๊ค ซึ่งนำเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร์ในแบบการ์ตูน เพื่อให้เป็นที่สนใจของเด็กๆ แบบเรียนนี้ได้นำเสนอกิจกรรมและภูมิหลังทางพระคัมภีร์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น โดยในชุดวีดีทัศน์จะมีแบบเรียนให้มาในชุดซุปเปอร์บุ๊คด้วย…

แบบเรียนซุปเปอร์บุ๊คและการ์ตูนซุปเปอร์บุ๊คนี้เป็นการจัดทำของเครือข่ายกระจายสัญญาณของคริสเตียน (CBN siam) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เด็กๆ ได้สนใจศึกษาพระคัมภีร์ สนุกสนานกับการเรียนรู้ และเปิดสำหรับผู้สนใจ

ประชุมคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 1/2018

23 มกราคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน

การประชุมคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ เป็นการประชุมสามัญปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน รับนโยบายจากสภาพระสังฆราช และรายงานการดำเนินงานของศูนย์คำสอนแต่ละสังฆมณฑล รวมทั้งโครงการของคณะกรรมการคำสอนระดับชาติและของแต่ละสังฆมณฑล

สำหรับในครั้งนี้จะมีการนำเสนอและสาธิตสื่อวีดีทัศน์ซุปเปอร์บุ้ค, นำเสนอหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ และมีการแบ่งปันและประเมินผลการไปดูงานด้านคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ (RCIA) ณ ประเทศสิงค์โปรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา