ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

18 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูเจ้าทำให้เราเห็นว่าแม้เป็นฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า แต่อย่างไรก็ดียังพระองค์ยังให้มนุษย์มีส่วนร่วมในแผนการความรอดนี้ด้วย ถ้านักบุญยอแซฟไม่ตอบรับเป็นบิดาของพระกุมาร ปฏิเสธการแต่งงานอย่างเปิดเผย ผลที่ตามมาก็คือพระนางมารีย์ก็จะต้องถูกทุ่มด้วยหินจนตายตามกฎหมายของโมเสส เพราะถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่แต่งงาน ตั้งครรภ์ก่อนที่จะอยู่กินด้วยกัน และแน่นอนพระกุมารก็คือไม่มีโอกาสได้บังเกิด

ทูตสวรรค์แจ้งแก่นักบุญยอแซฟว่า “ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู” ไม่ได้เป็นอะไรที่ง่าย นั่นหมายถึงภารกิจที่ตามมาในการเป็นบิดาขององค์พระผู้ไถ่ ทำอย่างไรที่ปกป้องและเลี้ยงดูพระเยซูกุมารให้เติบโตจนทราบถึงพระประสงค์ของพระบิดา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ว่าท่านนักบุญยอแซฟช่างมีความสำคัญเพียงใดในแผนการความรักอันยิ่งใหญ่นี้

dream-of-st-joseph

ให้เราตระหนักเสมอว่าแผนการความรักของพระเจ้าต้องการความร่วมมือและหัวใจที่เปิดรับพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ การตอบรับพระประสงค์ของพระเป็นการให้พระองค์มาบังเกิดในจิตใจเราอย่างแท้จริง

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

17 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

มัธทิวเล่าลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าเพื่อต้องการบอกกับเราว่าพระเยซูเจ้าองค์นี้คือองค์พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แผนการความรักของพระเจ้าผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานได้เป็นจริงแล้ว พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์

บุคคลที่มัทธิวบันทึกไว้นั้นมีทั้งที่เป็นคนบาป อาชญากร หญิงโสเภณี ชาวต่างชาติ บางคนไม่ใช่ผู้สืบวงศ์วานตามสายโลหิต และพระเยซูเจ้าเองก็บังเกิดจากพระนางมารีย์โดยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า มัทธิวไม่ได้บันทึกเฉพาะผู้ชอบธรรม หรือคนดีในสายตาของทุกคนเท่านั้น สะท้อนเจตนาของมัทธิวที่จะนำเสนอว่าไม่ว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านกาลเวลาจะเป็นอย่างไร แผนการความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระเจ้าทรงมีหนทางที่ทำให้แผนการของพระองค์เป็นจริง เหตุผลเดียวก็คือเพราะพระเจ้าทรงรักเรา

roots-900653_1920

ให้เราเตรียมเฉลิมฉลององค์แห่งความรักที่จะเสด็จมารับสภาพมนุษย์ เป็นพระเจ้าที่พระทับอยู่ท่ามกลางเราด้วยความชื่นชมยินดีเถิด

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 ธันวาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เรื่องราวของประกาศกเอลียาห์เต็มไปด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ พระเจ้าทำกิจการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ผ่านทางประกาศกเอลียาห์ ท่านเป็นคนที่วอนขอไฟจากฟ้ามายังเครื่องบูชาเพื่อพิสูจน์ความเที่ยงแท้ของพระเจ้า แน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เอลียาห์สามารถกอบกู้และรวบรวมประชากรอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่ผู้เดียว ท่านไม่ได้ผ่านความตายแต่เมื่อถึงเวลารถม้าเพลิงมารับท่านไปสู่สวรรค์ ประชาชนจึงเชื่อกันว่าประกาศกเอลียาห์จะกลับมาอีกครั้งและจะรวบรวมมนุษย์ทุกคนให้ต้อนรับองค์พระเจ้าผู้จะเสด็จมา

“…เอลียาห์ได้มาแล้ว แต่ประชาชนไม่รู้จักและทำต่อเขาตามใจชอบ บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานจากประชาชนเช่นเดียวกัน” 

john-baptist-1

ยอห์น ปัปติสต์ ที่ได้ออกมาประกาศการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด สิ่งที่พวกเขารอคอยเป็นจริงแล้ว แต่พวกเขากลับไม่ยอมรับเพียงเพราะว่ากิจการของยอห์นดูช่างธรรมดาเกินไป ให้เราภาวนาเพื่อพวกเราแต่ละคนจะได้ไม่พลาดการต้อนรับพระกุมารเยซูในชีวิตของเรา

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 ธันวาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เราเห็นบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพกันบ้างแล้วแม้ตามร้านสรรพสินค้าทั่วไป บทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีก็เริ่มบรรเลงให้ได้ยิน ตามบ้านเรือน วัด และโรงเรียนก็คงประดับตกแต่งและติดตั้งถ้ำพระกุมารไว้เตือนใจเราให้คิดถึงการบังเกิดขององค์พระคริสตเจ้า

อย่าลืมว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ยังเป็นโอกาสที่เราได้ไตร่ตรอง รำพึงพระวาจาของพระเจ้า และมองดูว่าพระเจ้าทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จไปในพระเยซูเจ้าได้อย่างไร พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์มีความหมายว่าอะไร เอ็มมานูแอลพระเจ้าสถิตกับเรา มีความหมายอย่างไร

Lytras_Nikiforos_Carols

ให้เรามีท่าทีคล้อยตามไปกับบรรยากาศของปีพิธีกรรมที่พระศาสนจักรนำพาเรา อย่าเป็นเหมือนเด็กๆ ที่เล่นกันตามลานสาธารณะ “…พวกเราเป่าขลุ่ย  พวกเจ้าก็ไม่เต้นรำ   พวกเราร้องเพลงโศกเศร้า   พวกเจ้าก็ไม่ร่ำไห้…”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 ธันวาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

นักบุญยอห์น บัปติสต์ คือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อเตรียมทางรับเสด็จพระคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ สารที่ท่านมาประกาศนั้นชัดเจน “จงกลับใจใช้โทษบาป”

การกลับใจคือการเปลี่ยนแปลง การละทิ้งจากสภาพที่อยู่ในความชั่วร้ายมืดมน หันกลับมาสู่สภาพที่ควรจะเป็น คือการเป็นลูกพระ เพราะเรามาจากพระพระองค์คือผู้ที่สร้างเรามา เป็นพระบิดาของเรา

baptist_preaching_610x3002x.jpg

และการกลับใจนี้เป็นสิ่งที่ต้องลงมือลงแรงและไม่ใช่เรื่องง่าย และพระเยซูเจ้ายืนยันกับเราในวันนี้ว่า “ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักร”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 ธันวาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ความรักห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สะท้อนในเรื่องของผู้เลี้ยงที่พบว่าแกะตัวหนึ่งหายไปจากฝูงแกะร้อยตัว เขาละแกะ 99 ตัวไว้เพื่อไปหาแกะตัวนั้น พระเยซูเจ้าไม่ได้เล่าว่าทำไมแกะตัวนั้นจึงแยกออกไป แต่เน้นว่าแกะตัวนั้นหลงทางไปและแยกออกจากฝูงของมัน เสี่ยงที่จะต้องเผชิญต่อภยันตราย ขาดผู้เลี้ยงที่จะนำไปยังทุ่งหญ้าที่มันจะได้รับอาหารบำรุง พระเยซูเจ้าเล่าว่า “…เขาจะรู้สึกยินดีที่พบมัน มากกว่ายินดีในแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้พลัดหลง”

255f7-parableofstrayingsheep

 

เรามักใช้เวลาสนใจหาสาเหตุว่าทำไมเพื่อนพี่น้องของเราจึงผิดพลาดในการดำเนินชีวิต เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูชีวิตของเขาแล้วเราก็ยังจดจำแต่ความผิดพลาดในอดีตของเขา ไม่รู้สึกยินดีที่ได้เขากลับมา อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักเรามนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระองค์ไม่เพียงแค่พร้อมที่จะได้เรากลับไปหาพระองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นความยินดียิ่งใหญ่สำหรับพระองค์ด้วย และการมาบังเกิดของพระบุตรของพระเจ้าเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนที่บ่งบอกกับเรา พระเจ้าทรงแสวงหาเรามนุษย์ที่กำลังหลงทางและขาดความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งเป็นความดีบริบูรณ์ที่เราจะได้รับการหล่อเลี้ยง

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 ธันวาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ความชื่นชมยินดีที่มีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ที่ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายนั้นถึงเกิดขึ้นจริงดังตัวอย่างในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาตจนเขาสามารถลุกขึ้นยืนแบกแคร่และเดินกลับบ้าน เป็นเครื่องหมายการอภัยบาปแก่เขา  (ชาวยิวเชื่อว่าความเจ็บป่วยพิกลพิการเป็นผลมาจากบาปที่ได้กระทำ) ซึ่งทำให้เขาเปี่ยมไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดี และได้กลับไปบ้าน ซึ่งหมายถึงการได้กลับคืนไปสู่สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เขาจะอย่างอย่างปกติสุข ไม่ต้องอยู่ภายใต้สภาพความเจ็บไข้อีก

263831.p

การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าย่อมนำความชื่นชมยินดีมาสู่มนุษย์ทุกคน เป็นความหวังที่ควรค่าแก่การรอคอย เพราะพระองค์จะคืนชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสของบาปและความชั่วร้ายทุกชนิด ให้เราเตรียมตัวของเราอย่างดีเพื่อรับเสด็จพระองค์กันเถิด