ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 สิงหาคม 2018 วันพุธสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

บางครั้งเรามักเข้าใจผิดคิดว่าการเตือนคนอื่นหมายถึงเราดีกว่าเขา เราเหนือกว่าเขาเพราะเราไม่ได้ทำผิดเหมือนเขา และมากไปกว่านั้นเรายังคิดว่าเรามีอำนาจตัดสินลงโทษเขาตามที่เราต้องการ อันที่จริงแม้แต่พระเจ้าเองพระองค์ไม่เคยตัดสินลงโทษผู้ทำความผิดในทันทีที่มนุษย์คนหนึ่งทำผิด พระองค์ยังคงให้เวลาให้โอกาสเพื่อมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข และพระองค์ยังส่งผู้ช่วยมาคอยชี้นำทางคอยตักเตือนก็คือ พวกเราซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องกันนั่นแหล่ะ

แนวทางการตักเตือนกันและกันที่พระเจ้าทรงบอกกับเราในวันนี้ก็คือ เราต้องมีความจริงใจปรารถนาให้เขาเปลี่ยนแปลงจริงๆ ไม่ใช่ในทัศนคติที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ทำให้เขาต้องอับอายเพราะการประจานความผิดต่อสาธารณะ เราควรหาคนที่คิดว่าเขาจะฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่เขานับถือ และหากเขายังไม่เปลี่ยนแปลงก็คงต้องรอคอยต่อไป สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็คือภาวนาสำหรับเขาเป็นพิเศษ

Mt-18-15-20

บางทีเราไม่กล้าตักเตือนกันเพราะเข้าสุภาษิต “ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่” ต่างฝ่ายต่างรู้ความผิดพลาดของกันและกัน เรากลัวจะขาดความสัมพันธ์แต่ไม่กลัวที่เพื่อนพี่น้องของเราจมลึกในความชั่ว การตักเตือนอาจจะได้รับการตอบสนองที่ไม่ดีก็เป็นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรที่จะตักเตือนกันและกันเลย เราต้องเลียนแบบพระเยซูเจ้าและบรรดาประกาศกที่กล้าพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา กล้าตักเตือนความผิดที่ผู้อื่นได้ทำ และแม้ว่าผลที่ออกมาจะไม่เป็นที่ชอบใจนักในความคิดของเรา แต่พวกเขาก็ได้ทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้อย่างซื่อสัตย์… บางทีพระองค์ก็ทรงเรียกเราให้ทำหน้าในการตักเตือนผู้อื่นเหมือนกัน

ให้เราขอพรให้ความกล้าหาญที่จะตักเตือนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องเสมอ

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 สิงหาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

แม้ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติพระเยซูเจ้าทรงยอมตามกฎเกณฑ์เสียภาษีบำรุงพระวิหารทั้งที่พระองค์ประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ พระองค์อยู่ในบ้านของพระบิดาของพระองค์ ถ้าเช่นนั้นโอรสธิดาย่อมได้รับการยกเว้น แต่เพื่อมิให้ใครตำหนิเรา…” 

การชำระภาษีบำรุงพระวิหารของพระเยซูเจ้าและของเปโตรเป็นอัศจรรย์ที่มาจากวิธีการเรียบง่าย พระองค์ให้เปโตรไปตกปลา “… ท่านจงไปที่ทะเล หย่อนเบ็ดลงไป จับปลาตัวแรกที่ตกได้ เปิดปากปลา ท่านจะพบเงินหนึ่งเหรียญ จงนำเงินนั้นไปเสียภาษีเพื่อเราและท่านเถิด

ดดดดดดดดดดดด
รอยยิ้มกับ Like ของแม่ : ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มจากการให้เวลาพบปะกัน

ความสงบสันติ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดจากการไม่ถือตัวตั้งเงื่อนไขมากมายจนเกินไป การยอมปฏิบัติตัวร่วมในกติกาของสังคม และการหันกลับมาสู่สิ่งเล็กๆ น้อยที่ทำแล้วก่อให้เกิดความรักความเอื้ออาทรเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แม้ดูจะธรรมดาและไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะเป็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เยียวยาแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังในสังคมก็เป็นได้

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 สิงหาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ชีวิตของเราบนโลกนี้เกี่ยวพันกับการขัดสู้กันของพลังแห่งความดีและความชั่วอยู่เสมอ ประสบการณ์บางอย่างอาจจะทำให้เราตั้งคำถามเหมือนประกาศกฮาบากุก “…ทำไมพระองค์จึงทอดพระเนตรเห็นคนทรยศ และทรงนิ่งอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนผู้ชอบธรรมกว่าตน” เราอยากเห็นคนดีได้รับการตอบแทน ให้คนดีได้รับรางวัลจากการทำดีของเขา…พระเจ้าตรัสตอบประกาศกฮาบากุกในที่สุดว่า แม้จะนานสักหน่อยแต่คนชอบธรรมจะได้รับความยุติธรรมในที่สุด เขาจะได้รับรางวัลของเขา… 

hqdefault

สิ่งที่สำคัญสำหรับเราซึ่งยังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้คืออะไร? คือความเชื่อและวางใจในพระเป็นเจ้านั่นเอง พระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความดี ทรงพระยุติธรรมไม่มีเปลี่ยนแปลง และไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้มีความเชื่อ “…ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า ‘จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น’ มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้” 

เราได้รับเรียกให้มีความเชื่อมีความหวังในพลังของพระเจ้าที่จะนำเราไปสู่โลกที่ดีกว่า และอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเชื่ออย่างไม่สงสัยว่าความดีเล็กน้อยที่เราทำจะเปลี่ยนแปลงโลก

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ต้องบอกว่าหลายอย่างที่เราทำเป็นความดี มันดีเพราะดีในตัวมันเอง เราตั้งใจเรียน เราเลี้ยงดูครอบครัว เราสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ เราออกกำลังกายรักษาสุขภาพ เราทำบูญทำทาน ฯลฯ แต่เราทำด้วยใจยินดีไหม? เราทำด้วยความตั้งใจดี ด้วยน้ำใจอิสระไม่ได้ถูกบีบบังคับหรือเปล่า? หรือเราทำเพราะจำใจ เพราะมีแรงผลักดันจากภายนอกบีบคั้น เช่น กลัวเขานินทา กลัวเสียหน้า กลัวแปลกแยกจากคนอื่น เป็นต้น

hand-1549224_1920

นักบุญเปาโลสอนเราว่า “แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี…”  และที่สุดพระเจ้า “…จะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย”

ให้เราตระหนักเสมอในทุกกิจกรรมเป็นการมอบความรักต่อผู้อื่นเสมอ เราจะทำด้วยความยินดีเต็มใจ

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 สิงหาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

การรับรู้ความจริง การสัมผัสถึงความรักความเมตตาของพระเจ้า การรับรู้ในความดีของผู้อื่่น ไม่ใช่เรื่องง่ายหากบุคคลนั้นไม่เปิดหัวใจของเขา นี่จึงเป็นสาเหตุที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมาก…จะถูกประหารชีวิต…และจะทรงกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สาม” เพราะพระเจ้าไม่เคยบีบบังคับใครให้ต้อนรับพระองค์ แน่นอนพระองค์หวังไว้เช่นนั้น พระองค์เลือกที่จะรอคอยการตอบสนองการตอบรับจากมนุษย์ด้วยใจอิสระอย่างแท้จริง “…เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา…”

peter6-1024x982

เปโตรทำให้เราเห็นว่าบางครั้งความคิดและการกระทำบางอย่างของเราก็ไม่สอดคล้องกับหนทางของพระ เราจำเป็นต้องเปิดทางให้ความดี เปิดทางให้พระเจ้าได้ทำในบทบาทของพระองค์ ให้พระจิตเจ้าได้โน้มนำจิตใจมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยการกำหนด กะเกณฑ์ วางอำนาจหรือใช้กำลังบังคับซึ่งเป็นเพียง “การกระทำแบบไม่ได้ใจ”

ท่านให้พระเจ้าได้ตราบัญญัติรักในใจของท่านหรือยัง?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวั

8 สิงหาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นของเราในหลายๆ ครั้งมักมีขีดจำกัด  เรามักไม่อดทนเมื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้รับการตอบสนอง พ่อแม่ผู้ใหญ่หรือครูแม้แต่เพื่อนเมื่อตักเตือนสั่งสอนกันแล้วไม่ฟังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรามักจะยุติไม่ทำต่อ แต่ท่าทีของพระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอลที่ดื้อดึงไม่กลับใจน่าจะเป็นบทสอนสำหรับเรา “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร ดังนั้น เราจึงมีความรักมั่นคงต่อท่านตลอดไป…” พระเจ้ายังคงตั้งใจที่จะรักและสนับสนุนพวกเขาต่อไป…

2bbfaea3e45f1cdfb615f6c43d3c9682

ให้เรามีท่าทีแห่งความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นมั่นคงสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงดังความรักของพระเจ้าเถิด

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 สิงหาคม 2018 วันอังคาร สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

วิกฤตของชนชาติอิสราเอล ความดื้อดึงของพวกเขาทำให้เยเรมีห์วิตกกังวลอย่างมาก ภารกิจในฐานะประกาศกของเขาดูเหมือนไร้ผล พวกเขาไม่รับฟังและไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เยเรมีห์สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าอย่างผู้ที่หมดสิ้นหนทาง พระเจ้าทรงตอบต่อคำอ้อนวอนของเยเรมีห์ พระองค์ให้กำลังใจแก่เขา ให้เขายังมีความหวังอยู่ต่อไป เพราะแม้ในยามที่ประชากรอิสราเอลยังหันหลังให้กับพระเจ้า พวกเขาต้องตกระกำลำบากเพราะบาปของพวกเขาเอง แต่พระเจ้าก็ยังประทับอยู่กับพวกเขา พระองค์ไม่ได้หนีหายไปไหน

god-has-not-forgotten-you

เราอาจจะมีความทุกข์ มีวิกฤติหลายๆ อย่างในชีวิต ทั้งของเราเอง หรือบุคคลที่เรารัก เราไม่สามารถฝ่าวิกฤติไปได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราควรทำก็คือ มอบให้พระเจ้าทรงจัดการทุกสิ่ง ภาวนาอ้อนวอนด้วยความไว้วางใจ