ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 สิงหาคม 2019 วันศุกร์ สัปดาห์ 19 เทศกาลธรรมดา

บางทีเราคงต้องเลิกแอบอ้างเอาดีใส่ตัวหรือเอาดีให้พวกพ้องที่เราพอใจ เพราะเราคงไม่สามารถอ้างได้ว่าความดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมาจากน้ำมือของเราเองล้วนๆ

โยชูวาเตือนชาวอิสราเอลเพื่อให้เขาสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าว่า “… ชัยชนะนี้ไม่ได้เป็นผลงานจากดาบหรือธนูของท่านเลย เรามอบแผ่นดินแก่ท่าน ซึ่งท่านไม่ต้องออกแรงทำงาน มอบเมืองที่ท่านไม่ได้สร้าง แต่ท่านเข้ามาอาศัยอยู่ ท่านกินผลผลิตจากสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศที่ท่านไม่ได้ปลูก”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Joshua 24:1-13

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 สิงหาคม 2019 วันพฤหัส สัปดาห์ 19 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

การอภัยเป็นเรื่องยากเมื่อพิจารณาว่าบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรามีคุณสมบัติคู่ควรจะได้รับหรือไม่ แต่ในเวลาเดียวกันมันก็สะท้อนตัวเราเช่นเดียวกันว่าเรามีจิตใจกว้างเพียงใด จิตใจกว้างพอที่จะให้อภัยเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติของพระเจ้า ถ้าเราสามารถที่จะทำได้เราก็คงเข้าใกล้พระเจ้าเข้าไปทุกทีแล้วล่ะ

“เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ matthew 18:21-19:1

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 สิงหาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 19 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

เรามักแชร์และมักขยายความความผิดพลาดบกพร่องของคนอื่นในรูปแบบต่างๆ ยิ่งโดยเฉพาะในยุคโซเชียลทุกวันนี้ ถ้ามองให้ลึกคือจิตใจของเราไม่ปรารถนาดีต่อเขา อยากให้เขาได้รับผลจากความผิดพลาดของเขา ยิ่งมากยิ่งดี สะท้อนจิตใจอันชั่วร้ายเลวทรามของเราเอง…

วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้เป็นบุคคลที่มีใจเมตตา รักเพื่อนพี่น้องของตน แม้ขณะเขาทำผิดเราก็สามารถปฏิบัติต่อกันด้วยความรักได้ “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง …”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 18:15-20

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

7 สิงหาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 18 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

บางทีเราก็อาจจะเป็นเหมือนชาวอิสราเอลที่ดูถูกพระพรและความช่วยเหลือของพระเจ้า ทั้งที่พวกเขามีประสบการณ์มากมายที่จะคิดได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขามาตลอด ตั้งแต่การรอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การนำทางและการดูแลเอาใจใส่ในถิ่นทุรกันดาร เวลานี้พวกเขากลับไม่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาจะประทานแก่เขา  “พวกเราไม่อาจเข้าโจมตีชนเหล่านี้ได้ เพราะเขาแข็งแรงกว่าพวกเรามาก” …

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Numbers 13:1-2

วันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เราได้ทบทวนว่าพระเจ้าได้ช่วยให้เราผ่านความทุกข์ยากอะไรมาบ้างตลอดเวลาในชีวิตของเรา…

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

5 สิงหาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 19 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

โมเสสรู้สึกเป็นภาระหนักสำหรับเขาจากความต้องการ และการเรียกร้องของชาวอิสราแอล ขณะที่พระเยซูเจ้าเองก็เผชิญกับความเศร้าโศกเพราะความตายของยอห์น บัปติสต์ แต่ประชาชนก็มารอพระองค์พร้อมกับความต้องการของเขา เราเองก็อาจจะมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 14:13-21

เราอาจจะตอบสนองด้วยการบ่นว่าพระเจ้าเพราะภาระหนักที่เราต้องแบกรับ และความวุ่นวายที่เราต้องเผชิญ ปัญหาที่ต้องคอยแก้อย่างไม่สิ้นสุด หรือเราอาจจะทำแบบพระเยซูเจ้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปโดยวางใจในพระหรรษทานและความช่วยเหลือของพระเจ้า

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 สิงหาคม 2019 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

ชีวิตคริสตชนในยุค 4 G

GOD มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอในฐานะผู้ประทานชีวิต พระพร และสิ่งวัตถุต่างๆ แก่เรา อย่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีในพระวาจาที่เขาชื่นชมในสิ่งของต่างๆ มากกว่าพระเจ้าผู้ประทานสิ่งต่างๆ แก่เขา

GENEROSITY มีใจกว้างเสมอ ทุกสิ่งที่เรามีในครอบครองเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนพี่น้อง หลายต่อหลายคนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือ บางคนอาจจะยังเป็นเหมือนเศรษฐีที่คิดถึงแต่ตัวเอง และสงวนทุกสิ่งไว้สำหรับตัวเอง ซึ่งอันที่จริงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็มีประโยชน์เฉพาะชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น

GRATITUDE มีสำนึกขอบพระคุณ พระพรที่พระให้กับเรามาเป็นของประทานจากพระเจ้า แสดงถึงพระทัยเมตตาของพระองค์ต่อเรา แต่มีไม่น้อยที่เหมือนเศรษฐีทนงตนคิดว่าทุกสิ่งเป็นเพราะน้ำพักน้ำแรงของตนเองและไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Luke 12:13-21

GROWTH ก้าวหน้าในความยำเกรงพระเจ้า ความยินดีเกิดขึ้นจากการที่เรายำเกรงพระเจ้า ยึดมั่นในพระ(ความดี)เสมอ หากเราดำเนินชีวิตไม่ทำให้พระเจ้าขัดเคืองพระทัยจะนำความยินดีที่แท้จริง เศรษฐีแสวงหาความสุขที่ได้จากสิ่งวัตถุซึ่งไม่จีรัง พระเยซูเจ้าสนับสนุนให้เราสละสิ่งต่างๆ บนโลกนี้เพื่อจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ดังนั้นทุกวันพึงต้องตระหนักเสมอว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรต่อหน้าพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

.

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

1 สิงหาคม 2019 วันพฤหัส สัปดาห์ 17 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

ชาวอิสราเอลประชากรของพระเป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดารมีประสบการณ์ของการประทับอยู่ของพระเจ้าอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ในเสาเมฆและเสาเพลิง แต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าเราจะมองหาเครื่องหมายในแบบนั้นไม่ได้ง่ายนัก…นี่จึงเป็นความท้าทายความเชื่อของเรา เพราะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เราสงสัยหรือไม่เชื่อ และหากเราได้เห็นเครื่องหมายอย่างแจ้งชัดความเชื่อก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

วันนี้ให้เราตระหนักว่าเราได้รับการเรียกให้ก้าวเดินในชีวิตด้วยความเชื่อและมีความหวังในสิ่งนิรันดร์ที่เราไม่อาจแลเห็น เหมือนกับ “เจ้าบ้านที่นำของเก่าและของใหม่ออกจากคลังของตน” นั่นคือเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าได้เผยแสดงพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ในอดีต ในปัจจุบันเราต้องภาวนาด้วยความเชื่อเพื่อเราจะได้เห็นพระเยซูเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเรา

.

.

.

.

.

.