ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11)

เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป และเราก็รู้บางอย่างเราก็มีอำนาจในการจัดการสั่งการเช่นเดียวกัน …ไม่แน่ใจว่าเรา “ไฟเขียว” ไหม? … พระเยซูเจ้าผู้ที่เรากำลังรอรับเสด็จพระองค์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะให้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้น ให้เราร้องขอด้วยความเชื่อเหมือนกับนายร้อยคนนั้น…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 8:5-11

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค…”

.

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

11 พฤศจิกายน 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 32 เทศกาลธรรมดา (ปชญ 1:1-7)  

เรามักถลำลึกตกในความชั่วร้ายมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพียงเพราะการผ่อนปรนต่อตัวเองกระทำผิดเพราะคิดว่าเป็นความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เช่น การโกหก ความโมโห ความโลภ ฯลฯ ทางที่ดีที่สุดคือรู้จักเคร่งครัดต่อตัวเอง ไม่ปล่อยตัวไปในกิจการชั่วร้ายหรือความผิดพลาดแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ praying boy

“…ปรีชาญาณเป็นจิตที่เป็นมิตรกับมนุษย์ แต่ไม่ปล่อยให้ผู้ที่กล่าวดูหมิ่นตนพ้นโทษไปได้ …”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

8 พฤศจิกายน 2019 วันศุกร์ สัปดาห์ 31 เทศกาลธรรมดา (ลก 16:1-8)

เยี่ยงอย่างของผู้จัดการที่ชั่วร้ายคดโกงในยามคับขันต้องเอาตัวรอด เป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียว เขาหาทุกวิถีทางที่จะทำให้เข้าพ้นจากสถานการณ์วิกฤติและต้องตกอยู่ในความยากลำบาก เราเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อ “เอาตัวรอดไปสวรรค์”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ luke 16 1 8

“ฉันจะทำอย่างไร นายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว …”

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

5 พฤศจิกายน 2019 วันอังคาร สัปดาห์ 31 เทศกาลธรรมดา (รม 12:5-16ก)

การทำงานแบบกีดกัน กันท่า แบ่งเขาแบ่งเรา หวังสร้างผลงานเหมือนจะสร้างอนุสาวรีย์ให้คนจดจำวีรกรรมของตน ไม่เห็นค่าเห็นหัวคนอื่น ไม่ให้เกียรติกัน พูดจาโอ้อวดผลงานจนดูเหมือนว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียว ฯลฯ ไม่ควรเกิดขึ้นในหมู่ผู้มีความเชื่อ ผู้รับใช้ของพระเจ้า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Rome 12 5 16

“…. พี่น้อง เพราะร่างกายของเรามีองค์ประกอบหลายส่วน และส่วนต่างๆ เหล่านี้ไม่มีหน้าที่เดียวกันฉันใด แม้เราจะมีจำนวนมาก เราก็รวมเป็นร่างกายเดียวในพระคริสตเจ้าฉันนั้น…”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

28 ตุลาคม 2019 ฉลองนักบุญซีมอนและยูดาห์อัครสาวก (ลูกา 6:12-19)

บรรดาอัครสาวกเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาร่วมงานกับพระองค์ในภารกิจแห่งการประกาศข่าวดี พวกเขารวมทั้งท่านนักบุญซีมอนและยูดาห์ที่เราฉลองในวันนี้ได้ยอมถวายชีวิตของตนเป็นพยานถึงความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า … ให้เราติดตามพระเยซูเจ้าและถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์เช่นกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ simon and jude apostles

พระองค์(พระเยซู)ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสอง

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

26 ตุลาคม 2019 วันเสาร์ สัปดาห์ 29 เทศกาลธรรมดา (ลก 13:1-9)

อย่าคิดว่าชีวิตเป็นของเราและเราจะใช้มันอย่างไรก็ได้… ในความเป็นจริงเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิต พระเป็นเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรา และเราไม่คิดหรือว่าบางทีพระองค์ก็กำลังมองดูการใช้ชีวิตของเราเหมือนกัน เราใช้ชีวิตอย่างไร…ตอบพระได้ไหม?

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ luke 13 1 9

‘นายครับ ปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้’”

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 ตุลาคม 2019 วันพุธ สัปดาห์ 28 เทศกาลธรรมดา (ลก 11:42-46)

การเป็นคนหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยคอยจ้องจับผิดผู้คนแสดงถึงความใจคับแคบของเรา บางครั้งเราเองกลับละเลยแสดงออกซึ่งความรักต่อผู้อื่น อีกทั้งการผลักภาระให้คนอื่นต้องแบกรับความรับผิดชอบโดยที่ตัวเองไม่คิดจะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งที่มีหน้าที่ ล้วนไม่ต่างอะไรกับบรรดาฟารีสีและนักกฎหมายในสมัยของพระเยซูเจ้า…

Image result for Luke 11:42-46

“ท่านนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วย ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้น”

..

.

.

.

.