ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

24 มิถุนายน 2019 สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ birth of st john the baptist

“แล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไร”

บางทีเราไม่เคยถามตัวเองว่าเราจะเป็นอะไร หรือพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นอะไร เพราะหลายครั้งเราเพียงคิดถึงสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็น การได้ตรวจสอบชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอในช่วงต่างๆ ของชีวิตช่วยให้เราดำเนินชีวิตในหนทางที่พระเจ้าทรงมอบแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นเหมือนกับท่านยอห์น บัปติสต์ คือผู้นำข่าวแห่งความยินดีของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ผู้เตรียมประชาชน(ผู้อื่น)ให้ต้อนรับพระคริสตเจ้าอย่างเหมาะสม

.

.

.

.

.

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

22 มิถุนายน 20109 วันเสาร์ สัปดาห์ 11 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

ทุกๆวันเราเผชิญกับภาวะความตึงเครียดและความวิตกกังวล หลายๆ ครั้งส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตนำไปสู่ความเจ็บป่วยซึ่งซ้ำเติมสภาพชีวิตของเราจนย่ำแย่ ถ้าเป็นไปได้เราอยากให้พระเจ้าปลดเปลื้องความเครียดความวิตกกังวลให้หมดไปจากชีวิต คงจะมีความสุขขึ้นหากไม่เครียดไม่วิตกกังวล แต่…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 6:24-34

แม้ว่าเราจะมีความเครียดวิตกกังวลกัดกินจิตใจตลอดเวลา พระเยซูเจ้าสอนกับเราในวันนี้ว่าให้เราตั้งชีวิตของเราในพระอาณาจักรของพระเจ้าในความรักของพระองค์ ใช่แล้วแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตแต่มีพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกสิ่งที่จะทำให้ท่านผ่านพ้นไปได้ ท่านจะพบสันติและความสงบในจิตใจได้เสมอ

.

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

21 มิถุนายน 2019 วันศุกร์ สัปดาห์ 11 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

นักบุญเปาโลเล่าว่าท่านต้องประสบความยากลำบากมากมาย ท่านมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องอดทน ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านยอมแบกรับท่านทำไปเพราะเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคริสตชนที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 6:19-23

เราคงไม่ต่างกันที่ย่อมมีปัญหา มีความยากลำบาก มีความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญเหมือนท่านนักบุญ ประเด็นก็คือเรามีต้องแบกรับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป้าหมายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงหรือไม่ พระเยซูเจ้าสอนเราในวันนี้ว่า

“… จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมและตัวขมวนทำลาย ขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ …”

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 มิถุนายน 2019 วันเสาร์ สัปดาห์ 10 เทศกาลธรรมดา

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

เราเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมา เป็นที่น่าไว้ใจมากน้อยขนาดไหน? เป็นคำถามที่เราควรตรวจสอบสอบตัวเองอยู่เสมอ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matthew 5:27-32

วันนี้พระเยซูเจ้าสนับสนุนเราให้เป็นคนซื่อตรงจริงใจต่อกันไม่เสแสร้งแกล้งทำ และมากไปกว่านั้นเพื่อจะทำให้ใครๆ เชื่อถือเราอย่าถึงกับต้องเอาพระมาเป็นข้ออ้างเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของเรา เพื่อเป็นดังนั้นได้จิตใจของเราต้องบริสุทธิ์ ขจัดอคติและความชั่วร้ายออกไปจากชีวิตไม่ให้มันครอบงำเรา พระองค์สอนเราในวันนี้ว่า…

“…อย่าสาบานเลย…”

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

13 มิถุนายน 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

คนเราถ้าอวดอ้างความดีใส่ตัวจนเป็นนิสัย ก็ยากที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกชื่นชมในความดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครเขาติดตาม ความจริงก็รู้กันอยู่ว่าเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในความดีในความสำเร็จที่เกิดขึ้นแค่เพียงบางส่วนที่เหลือมาจากบุคคลอื่นๆ และเหนืออื่นใดความดีที่เกิดขึ้นมาจากพระเมตตาจากพระเจ้าที่บันดาลให้เกิดขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 2 Corinthians 3:15-4

นักบุญเปาโลได้สะท้อนมุมมองต่อตัวท่านเองและเป็นแบบอย่างแก่เรา ท่านกล่าวว่า ” เมื่อเรารับภารกิจนี้จากพระเมตตาของพระเจ้า เราจึงไม่ท้อถอย …เรามิได้ประกาศเรื่องตนเอง แต่ประกาศว่าพระคริสตเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนเราเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านทั้งหลายเพราะความรักต่อพระเยซูเจ้า… “

วันนี้ให้เรามีความมุมานะในการทำหน้าที่ของเรา และสำนึกเสมอว่าเราเป็นเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า(ความดี) เหมือนที่นักบุญเปาโลเป็นแบบอย่างแก่เรา

.

.

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 มิถุนายน 2019 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน กจ 1:12-14, ยน 19:25-27

พระนางมารีย์ประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวกหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในการภาวนา พระนางกระทำเช่นนี้เพราะยอมนอบน้อมต่อองค์พระเยซูเจ้าที่มอบพวกเขาแก่พระนางเมื่อพระองค์อยู่บนกางเขนก่อนจะสิ้นพระชนม์ “แม่…นี่ลูกของแม่” พระนางไม่เพียงแต่รับเป็นมารดาของศิษย์ที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นแต่รับเป็นมารดาของบรรดาศิษย์ของพระองค์ด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ mary mother of the church

การระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักรเป็นการเพิ่มเข้ามาในปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนจักร เพราะเป็นสมญานามที่มอบแก่พระนางอย่างเป็นทางการโดยสังคายนาวาติกันที่ 2 โดยนักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

ถ้าเรานอบน้อมต่อพระดำรัสของพระเยซูเจ้าก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนกางเขนเช่นเดียวกับแม่พระ เราก็ควรน้อมรับพระนางให้เป็นมารดาของเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน มากไปกว่านั้นเราคงอยากนำเสนอพระนางแก่ทุกคนด้วย

วันนี้ ขณะที่เราทำการฉลองในวันนี้ให้เรานำเสนอพระนางแก่ทุกคน เพราะการทำดังนี้ก็เท่ากับเป็นการทำให้พระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จักด้วยเช่นเดียวกัน

.

.

.

.

.

.

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 มิถุนายน 2019 สมโภชพระจิตเจ้า

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

องค์พระจิตเจ้าคือผู้ที่ทำให้เรารู้จักองค์พระคริสตเจ้า เป็นพระพรเพื่อรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันในท่ามกลางความหลากหลายแตกต่าง และบันดาลให้มีสันติสุข

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Acts 2:1-11

วันนี้ให้เราเฉลิมฉลองพระพรต่างๆ ที่องค์พระจิตเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เราแต่ละคน พระองค์คือผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้

.

.

.

.

.